105.000 arbejdsløse i Danmark

Arbejdsløsheden er steget med 126 procent siden sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I Juni 2008, hvor den registrerede ledighed nåede sit foreløbige minimum, var der 46.500 ledige personer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving. Siden da, er ledigheden steget med 58.700 personer, så der i dag er 105.100 ledige, svarende til en stigning på 126 procent.

Ledigheden er steget i alle landsdele, men vestjylland er ledigheden næsten foredoblet, mens den i København ‘kun’ er steget med 52 procent.

I oktober 2008 lå ledighedsprocenten for mænd for første gang i nyere tid over ledig-hedsprocenten for kvinder. Siden da er mændenes ledighed fortsat steget betydeligt mere end kvindernes. I juni udgjorde ledigheden for mænd således 4,4 pct. af ar-bejdsstyrken, mens ledighedsprocenten for kvinder var 3,0 pct. Det indebærer, at ledighedsprocenten for mænd er knap 50 pct. højere end for kvinder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Børneattester afslørede 32 pædofile sidtste år
Next post Premiereminister: ETA bag bombesprægning