Tim Sloth Jørgensen: Det er mit ansvar

Tim Sloth Jørgensen går af for at genskabe tilliden til forsvaret.

I forbindelse med sin tilbagetræden som Forsvarschef udtaler Tim Sloth Jørgensen:

– Den seneste tids begivenheder har selvsagt svækket omverdenens tillid tilforsvaret og i særdeleshed Forsvarskommandoen. Dansk forsvar består af dygtige og professionelle mænd og kvinder, somudfører en række vigtige og krævende opgaver, herunder ikke mindst iAfghanistan. For at sikre forsvarets medarbejdere bedst mulige vilkår for atløse disse opgaver, er det vigtigt, at forsvaret nyder både befolkningens ogpolitikernes tillid.

Jeg må erkende, at den tillid ikke er til stede pånuværende tidspunkt med den verserende sag. Jeg håber og tror, at denigangværende auditørundersøgelse kan skabe klarhed over hændelsesforløbet ogsammenhængen i hele sagen.   

Det er dog i sidste ende mit ansvar, at der er tillid til forsvaret, og det er vigtigt for mig at gøre, hvad jeg kan for at genskabe den tillid. Jeg harderfor besluttet at bede forsvarsministeren om at blive fritaget frastillingen som forsvarschef.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Forsvarschefen stopper
Next post Forsvarsministeren: Stor tak til Tim Sloth Jørgensen