Flere sigtes for indbrud

Foto: Politi.dk
Foto: Politi.dk

Flere er blevet sigtet og tiltalt for indbrud i årets første halvdel i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Rigspolitiet.

Den seneste opgørelse fra Rigspolitiet over indbrudskriminaliteten i Danmark dokumenterer, at der er sket en stigning i antallet af sigtelser på 19 procent i 1. halvår 2009 sammenlignet med samme periode sidste år. Ligeledes er antallet af tiltaler steget med knap 40 procent sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. Det sker i en periode, hvor antallet af anmeldelser for indbrud er steget med knap 17 procent.

– Bekæmpelsen af indbrudskriminalitet er en af politiets prioriterede opgaver. Og jeg kan med tilfredshed konstatere, at denne prioritering kan aflæses direkte i vores nøgletal, og at der også er belæg for at mene, at vi er ved at knække kurven, siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og fortsætter:

– Vores sigtelsesprocent er forbedret sammenlignet med sidste år, mens antallet af tiltaler ligger på et substantielt højere niveau. Det sker i en periode, hvor ikke alene vi, men en række vesteuropæiske lande oplever en markant stigning i indbrudskriminaliteten under indtryk af større, generel velstand, den aktuelle finansielle krise og et stigende omfang af grænseoverskridende kriminalitet. Indbrud i private hjem er en meget indgribende form for kriminalitet, som skaber utryghed hos borgerne. Derfor er jeg tilfreds med at se, at vores udrykninger til igangværende indbrud viser forbedrede responstider, og at vi i et ud af hver tre af denne type indbrud er fremme inden for fem minutter.

Positiv tendens konsolideres i 3. kvartal
Stigningen i både antallet af sigtelser og tiltaler konsolideres i Rigspolitiets netop offentliggjorte nøgletal efter 3. kvartal 2009. Den kvartalsvise opgørelse viser således, at der er sket en stigning i antallet af sigtelser på godt 22 procent og en stigning i antallet af tiltaler på knap 45 procent i forhold til samme periode i 2008. I forhold til 3. kvartal 2007 udgør stigningen i antallet af sigtelser 30 procent, mens stigningen i antallet af tiltaler er godt 54 procent.

– Det er vigtigt at pointere, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved, om vi prioriterer området – også selv om vi samtidig skal varetage andre politimæssige opgaver. Det dokumenter udviklingen i antallet af sigtede og rejste tiltaler, men det viser vores opgørelser over ressourceindsats og responstider også, siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politiet er hurtigere fremme
Rigspolitiets seneste opgørelse viser, at politiet er hurtigere fremme på gerningsstedet, når der rykkes ud til igangværende indbrud, hvilket øger muligheden for at pågribe indbrudstyvene. I forbindelse med udrykninger til igangværende indbrud har politiet således forbedret de gennemsnitlige responstider med knapt 30 sekunder i forhold til 1. halvår 2008.

I 1. halvår 2009 var den gennemsnitlige responstid i forbindelse med udrykning til igangværende indbrud 8 minutter og 50 sekunder. I 1. halvår 2008 var tiden 9 minutter og 17 sekunder. Opgørelsen viser samtidig, at politiet er fremme på gerningsstedet inden for ti minutter i knap 66 procent af alle udrykninger, hvilket er en forbedring på godt 14 procent i forhold til 4. kvartal 2006. Ved knap en ud af hver tre udrykning til igangværende indbrud er politiet fremme inden for fem minutter. Det er en forbedring på ca. 35 procent sammenlignet med 4. kvartal 2006.

One thought on “Flere sigtes for indbrud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Regionalt tv opfylder public service-forpligtelserne
Next post Tre mænd fængslet i østjysk narkosag