Danmark giver fornyet bistand til minerydning i Sri Lanka

Regeringen har besluttet at give yderligere 4 mio kroner til minerydning i Sri Lanka.

Sri Lankas regering har den 1. december tilladt de tamilske flygtninge at bevæge sig ud af lejrene, hvor de under militær bevogtning har været tilbageholdt siden maj 2009.

Der har været et stort internationalt pres på Sri Lankas regering for at give de tamilske krigsflygtninge fri bevægelighed og igangsætte en ordentlig og sikker genbosættelse. I den forbindelse fordobler den danske regering nu bistanden til minerydning i Sri Lanka. Tidligere på året blev der givet 4 millioner kroner, som nu altså fordobles.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

– Jeg har besluttet, at fordoble støtten til minerydning allerede i år, da der forestår et stort arbejde med rydning af landminer og genhusning. Her har Sri Lankas regering først og fremmest selv ansvaret, men det internationale samfund har også en rolle. Tidligere i år har Danmark ydet et bidrag på 4 mio. kr. til Danish Demining Groups vigtige arbejde med at rydde landminer, så de internt fordrevne kan komme hjem til områder, der ellers var ubeboelige. Danish Demining Group har leveret meget flotte resultater, men der er fortsat et stort behov for minerydning, så alle de internt fordrevne kan komme sikkert hjem. Derfor fordobler jeg nu beløbet og lægger dermed et positivt pres på Sri Lankas regering for at få den humanitære krise løst på en ordentlig måde.

– Vi har indtil nu lagt pres på Sri Lankas regering for at få åbnet lejrene, og har derfor nægtet at give bistand, der kunne gøre lejrene permanente. Det er vigtigt, at genbosættelsen nu sker på en ordentlig og sikker måde hvor humanitære organisationer får lov til at være til stede i det Nordlige Sri Lanka og kan sikre beskyttelse af de internt fordrevne, siger udviklingsministeren.

Udenrigsminister Per Stig Møller udtaler:

– Det er meget glædeligt, at der nu endelig ser ud til at komme en løsning på den helt uacceptable situation, hvor de internt fordrevne er blevet holdt kollektivt indespærret. Fra dansk side har vi brugt alle diplomatiske muligheder herunder bilaterale, EU og FN for at bidrage til en løsning.

– Konfliktens årsager med bl.a. marginalisering af etniske mindretal må løses ved en fredelig politisk proces. Det kommende præsidentvalg den 26. januar 2010 og parlamentsvalget, der skal holdes senest i april, giver Sri Lanka mulighed for at komme videre og indhente den udvikling, der er gået tabt med 26 års borgerkrig. Som del af forsoningen må der ske et opgør med den udbredte straffrihed for grove menneskerettigheds-krænkelser, slutter Per Stig Møller.

Sidste måned igangsatte Sri Lankas regering genbosættelsen af de omkring 280.000 internt fordrevne tamiler og det anslås, at antallet af civile i lejrene nu er nede på omkring 130.000 mennesker. Det er denne gruppe, der nu får tilladelse til at forlade lejrene i begrænsede perioder. Regeringen har lovet at alle vil være ude af lejrene inden udgangen af januar 2010. Der er fortsat omkring 11.000 personer, der mistænkes for at være tamilske tigre, som holdes indespærret i lejre for tidligere kombattanter.

Der forestår et stort arbejde med at sikre minerydning og genhusning til de mange tusinde mennesker der skal genbosættes. I mange af områderne hvor de internt fordrevne nu sendes hjem er situationen pga. landminer så farlig, at FN ikke kan arbejde i områderne. Det er fortsat uafklaret om Internationalt Røde Kors og andre humanitære hjælpeorganisationer vil få ordentlig adgang til de nordlige dele af Sri Lanka, hvor den største del af genbosættelsen skal finde sted.

Med beslutningen om yderligere 4. mio. kr. til minerydning kommer den samlede danske humanitære bistand til Sri Lanka i 2009 op på 38. mio. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Stinkende fisk stopper juleposten
Next post Julestemningen breder sig i netbutikkerne