Amnesty: Mødredødelighed skal bekæmpes med menneskerettigheder

En reduktion af den globale mødredødelighed med 75 procent er skrevet ind i FN’s 2015-mål, men det kan ikke opnås, uden at man respekterer kvindernes menneskerettigheder, mener Amnesty International.

Rapporten Giving Life, Risking Death beskriver, hvordan 2.000 kvinder hvert år dør under graviditet eller i barselssengen i det vestafrikanske land Burkina Faso – dødsfald, som ville være undgået, hvis kvinderne havde fået adgang til nødvendig, basal fødselshjælp. Rapporten er den anden i en række af rapporter, der dokumenterer de menneskeretlige problemer, som fører til en alt for høj mødredødelighed i fattige lande.

Fattigdom er en af hovedårsagerne til mødredødelighed. Over en million børn efterlades hvert år uden en mor ifølge tal fra FN’s Befolkningsfond (UNFPA), 95 procent af dem i fattige lande. Men Amnesty peger på, at der også i høj grad er menneskeretlige problemer, der hindrer en opfyldelse af det femte 2015-mål, en reduktion af mødredødelighed med tre fjerdedele.

– Kvinder i et land som Burkina Faso diskrimineres, og de er underlagt deres mænds beslutninger – også når det gælder deres egen krop. Den udbredte korruption gør, at det er meget svært for den fattige befolkning at få adgang til de sundhedsydelser, som de har ret til, siger Ida Thuesen, kommunikationschef i Amnesty International.

Burkina Fasos regering har med hjælp fra internationale donorer udviklet ambitiøse strategier, som allerede har nedsat mødredødeligheden væsentligt i dele af landet. Men disse strategier undermineres af, at sundhedspersonalet ikke stilles til ansvar for overtrædelser af reglerne – for eksempel at tage betaling for medicin, som ellers skulle være gratis – og kvinderne mangler viden om deres rettigheder. Desuden betyder traditionelle samfundsstrukturer, at kvinder er underlagt deres mænds beslutninger, også når det angår deres helbred, og at mange piger giftes bort i en alt for ung alder.

– Der er en række menneskeretlige barrierer, som må overkommes, hvis vi skal gøre os håb om at nedbringe mødredødeligheden væsentligt. Det er derfor yderst vigtigt, at det internationale samfund prioriterer menneskerettighederne i fattigdomsbekæmpelsen, siger Ida Thuesen og fortsætter:

– Der er hårdt brug for økonomisk støtte, men penge alene gør det ikke. Uden oplysning, respekt for den enkeltes rettigheder og bekæmpelse af kvindeundertrykkende traditioner som for eksempel børneægteskaber og omskæring kommer vi ingen vegne.

Amnesty har sendt et brev til det danske udenrigsministerium med opfordring om, at støtten til Burkina Faso tager udgangspunkt i en menneskerettighedsbaseret tilgang, og at man løbende monitorerer, hvordan menneskerettighederne implementeres og respekteres.

Den danske regering er sammen med Senegal vært for et FN-topmøde om 2015-målene i september, hvor også mødredødelighed skal diskuteres. Amnesty opfordrer til, at kvinders grundlæggende menneskerettigheder inkluderes i planlægningen af en målrettet, effektiv indsats for at reducere mødredødeligheden i fattige lande som beskrevet i FN’s 2015-mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Far bestemmer over familiens tv-valg
Next post Danske børnehavebørn lever sundere end jævnaldrende i Polen og Italien