Hvordan lærer fagligt svage elever mest i skolen?

Arkivfoto: Laura.
Arkivfoto: Laura.

Nogle skoler er bedre end andre til at sikre, at elever med svag social baggrund opnår gode resultater i folkeskolen. AKF skal sammen med DPU undersøge, hvad de succesrige skoler gør, som andre skoler kan lære af.

Nogle elever klarer sig dårligere i skolen end andre, fordi de har en svag social baggrund. De kommer måske fra en familie med dårlig uddannelse, lav indkomst eller indvandrerbaggrund. AKF skal nu undersøge, hvorfor nogle skoler er bedre end andre til at sikre, at elever med svag social baggrund opnår gode resultater ved folkeskolens afgangsprøve. Hvad er det, der ligger bag de succesfulde skolers præstationer? Og hvad er det, der gør, at disse skoler leverer stabilt gode præstationer år efter år?

Lærernes pædagogik og forældresamarbejde
Der er tale om et forskningsprojekt, som er igangsat af formandskabet for Skolerådet, og som afsluttes efteråret 2010. Forskerne skal bl.a. undersøge, hvilken betydning ledelsen har for lærernes arbejdsvilkår, hvordan undervisningen tilrettelægges, og hvordan skolerne håndterer skole-hjemsamarbejdet.

– Vi sætter bl.a. fokus på, hvilken betydning læreradfærd har, og om særlige initiativer såsom lektiehjælp og forældrearrangementer, spiller en rolle for elevernes resultater. Vi ser også på, hvordan man støtter de elever, som har faglige vanskeligheder. Og på, om eleverne føler, at de får den støtte, de har behov for i undervisningen, siger en af forskerne bag undersøgelsen, programleder Jill Mehlbye fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

Andre skoler kan lære af erfaringerne
Forskningsprojektet skal munde ud i en række anvisninger til, hvordan alle landets skoler kan styrke den faglige indsats over for elever med svag social baggrund.

– Undersøgelsens resultater er afgørende for, at vi kan forebygge faglige og sociale vanskeligheder blandt særlig udsatte elever. Resultaterne skal også være med til at sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse, siger programleder Jill Mehlbye fra AKF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Alle savnede danskere i Haiti er nu fundet.
Next post Beskæftigelsesministeren: Stigende langtidsledighed kræver massiv indsats