Flere forandringer på vej på handicapområdet

Handicapinstitutionerne har oplevet store forandringer, efter kommunerne overtog driften i 2007. Meget er faldet på plads, men fremtiden bringer fusioner, nye strukturer og mere usikkerhed, viser en analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning

Ved kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne de fleste af landets døgntilbud, dagtilbud, specialskoler og rehabiliteringscentre fra amterne. De første år har budt på markante ændringer og en del usikkerhed på specialinstitutionerne, og der er flere på vej. Nogle specialinstitutioner skal fusioneres, andre får nye ledelsesstrukturer. Men der er trods alt skabt mere ro og klarhed på området, viser AKF’s analyse.

– I løbet af 2009 er der skabt faste procedurer for kommunernes visitation, og lederne fra specialinstitutionerne er generelt tilfredse med de modeller, som kommunerne har fundet frem til, siger forsker i AKF, Inge Storgaard Bonfils, som står bag analysen.

Nye usikkerheder
Med kommunalreformen blev der indført en markedsmodel, hvor specialinstitutionerne skal sælge deres ydelser til kommunerne. De fleste af institutionerne tilbyder de samme ydelser som før reformen. Men nogle institutioner har tilpasset deres ydelser, så de passer bedre til behovene i driftskommunen.

– Vores indtryk er, at kommunerne helst vil give borgere med handicap et tilbud i kommunens egne specialinstitutioner eller integrere dem i deres normale institutioner. Især specialskoler og rehabiliteringscentre oplever, at nogle kommuner fravælger dem som leverandører. Det skaber usikkerhed om den fremtidige drift, siger Inge Storgaard Bonfils.

Brugerne er ret upåvirkede
Til trods for at specialinstitutionerne har gennemgået mange administrative ændringer er det ikke noget, brugerne har mærket meget til.

– Brugerne er generelt tilfredse. Men det er givet, at der i dag er brugere, som visiteres til andre typer af tilbud end før reformen. Det skyldes dels nye styringsmæssige vilkår, dels at sagsbehandlerne har meget varierende viden om handicapområdet, siger Inge Storgaard Bonfils.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dyrlæger i Århus idømt bøder for kartel
Next post Regler begrænser konkurrencen blandt apoteker