Offentligt ansatte sætter pris på trivsel og tid til kvalitet

Et sundt psykisk arbejdsmiljø og god tid til kerneopgaverne giver de ansatte i kommuner og regioner arbejdsglæde og lyst til at blive i jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra AKF.

Et velfungerende psykisk arbejdsmiljø med gode, stabile kolleger, lavt sygefravær og få konflikter. Det er nogle af de vigtigste årsager til, at offentligt ansatte synes, at deres arbejdspladser er attraktive. Det viser de nyeste resultater i en stor personalepolitisk undersøgelse, som AKF, Anvendt KommunalForskning, har foretaget for Personalepolitisk Forum.

Medarbejderne lægger også stor vægt på, at de har mulighed for at levere en god kvalitet i servicen til borgerne. SOSU’er, sygeplejersker, pædagoger og lærere fortæller for eksempel, at de er meget tilfredse med, at de har tid til kerneopgaverne i deres job. Det er vigtigt, at arbejdet er godt organiseret, så travlhed ikke udvikler sig til stress, siger flere adspurgte.

Høj tilfredshed
Tilsyneladende bliver mange af disse ønsker opfyldt på de kommunale og regionale arbejdspladser. Undersøgelsen viser nemlig, at 92 procent af medarbejdere er tilfredse, meget tilfredse eller overordentlig tilfredse med deres arbejde.

– Den økonomiske krise og de store omvæltninger for mange ansatte i forbindelse med kommunalreformen har ikke gjort medarbejderne mindre tilfredse med deres arbejde. Det kan vi se, når vi sammenligner med en tilsvarende undersøgelse fra 2006, siger seniorforsker Ulf Hjelmar fra AKF.

Samarbejde motiverer
Ni ud af ti medarbejdere synes, at samarbejdet med kolleger er det vigtigste, når man spørger, hvad der motiverer dem i deres daglige arbejde. Men mange – otte ud af ti – vægter også højt, at de har tilfredse brugere og kan levere høj faglig kvalitet i det daglige arbejde. Mulighed for efter- og videreuddannelse samt anerkendelse fra ledelsen spiller også en central rolle. Medarbejderne i undersøgelsen lægger vægt på, at deres nærmeste leder er synlig, anerkendende og engageret.

Ønske: Bedre arbejdsmiljø og mindre tidspres
Selv om medarbejderne i kommuner og regioner altså generelt er tilfredse med deres arbejde, udpeger analysen nogle centrale felter, hvor medarbejderne har ønsker til forbedringer: Bedre arbejdsmiljø og bedre mulighed for at levere god kvalitet på trods af tidspres.

– Det er afgørende for de ansatte, at de kan levere en god service til borgerne. Offentligt ansatte har en stærk faglig identitet, og de vil gerne leve op til høje faglige krav, siger seniorforsker Ulf Hjelmar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post SKAT konfiskerer penge fra rejsende
Next post Copenhagen Art Fair: Jagten på de unge talenter