Per Stig Møller: Danmark tiltrækker stadig udenlandske investeringer

Til trods for den økonomiske krise er det i 2009 lykkedes for Invest in Denmark at tiltrække 42 udenlandske investeringsprojekter. Med de afledte jobeffekter er der således med bistand fra Invest in Denmark skabt eller fastholdt cirka 2000 jobs i det forgangne år.

2009 indskriver sig hermed som det resultatmæssigt næstbedste for den nationale danske investeringsfremmeorganisation, Invest in Denmark, der hører til i Udenrigsministeriet som en del af Eksportrådet.

– Tallene viser, at Danmark stadig er et meget attraktivt investeringsland. Vi har højt kvalificeret arbejdskraft, et fleksibelt arbejdsmarked, og vi er en førende kreativ og innovativ nation. Derudover har regeringen siden 2007 gennemført en vellykket offensiv global markedsføringskampagne af Danmark, der har været med til at styrke indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer, siger Udenrigsminister Per Stig Møller.

2009 har ikke alene har været præget af finanskrise og global tilbagegang i udenlandske investeringer, men også i en nedgang i internationale organisationers vurdering af Danmark som attraktivt investeringsland. Men det har altså ikke fået udenlandske investorer til at fravælge Danmark.

Hovedparten af de i alt 1046 nye danske arbejdspladser er videntunge jobs. Det er især den danske cleantech sektor (350 nye jobs), der som en magnet tiltrækker udenlandske virksomheder.

Kompetencer inden for vedvarende energi og energieffektivitet har positioneret Danmark som et foregangsland på området.

Ud af de 42 investeringsprojekter udspringer 19 procent fra europæiske virksomheder, 38 procent fra nordamerikanske virksomheder og 43 procent fra asiatiske. Dermed markerer de asiatiske virksomheder sig i stigende grad som investorer i Danmark. Invest in Denmark forventer, at asiatiske virksomheder i de kommende år vil stå for endnu flere etableringer i Danmark.

– Danmark skal satse på at tiltrække endnu flere udenlandske investeringer for at øge den danske konkurrenceevne. Der er ingen tvivl om, at en lille åben økonomi som den danske har kæmpe fordele af den kapital og viden, som de udenlandske investorer kommer med. De udenlandske investeringer er med til at forbedre Danmarks konkurrenceevne og skabe vækst og beskæftigelse, siger Per Stig Møller.

Danmarks Statistik publicerede i 2009 en undersøgelse af udenlandske virksomheders økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Danmark. Undersøgelsen viste, at selvom de udenlandske virksomheder kun udgør én procent af alle virksomheder i Danmark, så beskæftiger de 18 procent af alle ansatte og står for 27 procent af den samlede eksport.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Absalon i aktion mod pirater
Next post Astronomer opdager store mængder vand i et meget ungt solsystem