Strategisk forskning skal bane vej for en fremtid uden kul og olie

Med i alt 140 mio. kr. til tre store centre, tre forskningsalliancer og 11 projektbevillinger vil Det Strategiske Forskningsråd nu sætte ekstra tryk på den forskning, der på sigt skal gøre Danmark uafhængig af kul, olie og naturgas.

Samtidig giver Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø et markant løft til den strategiske forskning i miljøteknologi.

– Regeringen har en ambitiøs målsætning om, at Danmark skal kunne klare sig uden fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, der udleder store mængder CO2. Det kræver, at vi satser ambitiøst på forskning i lovende, vedvarende energi-teknologier og systemer, siger videnskabsminister Helge Sander.

Programkomiteens nye formand, forskningsspecialist Poul Erik Morthorst siger:

– Internationalt satses der nu mere og mere på at udvikle teknologier til det kolossale globale marked for miljøvenlige energiteknologier, som alle forventer i de kommende årtier. De danske kompetencer vil i stigende grad komme under pres, og det er derfor en samfundsmæssig god investering at øge uddannelsen af forskere til energisektoren og at videreudvikle de danske kompetencer inden for en række nøgleteknologier.

75 nye Ph.D.’ere vil styrke innovationskraften
Han henviser til, at der med de aktuelle projekter kommer 75-80 nye Ph.D.-studerende. Dermed uddannes der så mange forskere, at det vil styrke innovationskraften i de danske cleantech-virksomheder betragteligt.

Bevillingerne er inden for vindkraft, bølgekraft, geotermi, effektiv energianvendelse og miljøteknologi med to vindkraftcentre og et center med design af mikrobiologiske samfund i membranbioreaktorer i front.

Produktion af vinger og vingedesign på grundlag af aerodynamisk viden er nogle af de områder, hvor dansk viden fortsat er klart førende, selvom Danmarks position som ledende på markedet bliver udfordret kraftigt i disse år.

Men bevillinger til to store forskningscentre, der ledes af hhv. Risø DTU’s Afdeling for Materialeforskning (vinge-materialer) og DTU Mekanik (aerodynamik), får den danske vindmølleindustri bedre muligheder for også på sigt at matche udfordringerne, bl.a. fra kinesiske og indiske lavtlønsproducenter.

Programkomiteen har også valgt at støtte et projekt på Aalborg Universitet og et på Danmarks Tekniske Universitet, der skal udvikle koncepter og virkemidler, der kan understøtte omstillingen til et energisystem uden fossile brændsler.

– Med sådanne projekter søger vi at skabe et fagligt forbedret grundlag for kommende politiske beslutninger om, hvordan det fremtidige intelligente energisystem skal indrettes. Det er vigtigt, at politik, virkemidler og teknologi kan komme til at gå hånd i hånd, tilføjer han.

Konkurrencedygtige miljøteknologier
Foruden projekter inden for Fremtidens energisystemer har programkomiteen også bevilget støtte til ’Konkurrencedygtige miljøteknologier’. Ved at slå midler for både 2009 og 2010 sammen i én ramme har der været ressourcer til nogle markante strategiske satsninger, der kan få stor betydning for regulering af vandmiljøet og den praktiske indsats for at begrænse det industrialiserede landbrugs miljøpåvirkning.

Den miljøteknologiske forskning er blevet styrket markant i de seneste år, og med de nye bevillinger bliver der mulighed for at udvikle integrerede systemløsninger, avancerede modeller for miljøforvaltning og teknologiske løsninger, der mere effektivt kan håndtere landbrugets forurening med kvælstof, fosfor og nitrat. Der er store forventninger til, at forskningsresultaterne på sigt kan bane vej for en betydelig stigning i den miljøteknologiske eksport.

– De miljømæssige konsekvenser af stordriften i landbruget bliver et af de næste årtiers store samfundsmæssige udfordringer, og med disse bevillinger forventer vi at skabe innovative løsninger til gavn for både vandmiljø, landbrug og de erhvervsmæssige muligheder, siger Poul Erik Morthorst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Copenhagen Art Fair: Jagten på de unge talenter
Next post Absalon i aktion mod pirater