De små virksomheder sparer ca. 450 mio. kr. på revisionen af årsregnskabet

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen er i denne uge blevet enig med Dansk Folkeparti om en lempelse af revisionspligten for små virksomheder. Økonomi- og erhvervsministeren sender nu et lovforslag, der reducerer små virksomheders udgifter til revision af deres årsregnskab, i høring.

Med aftalen forhøjes grænsen fra 3 til 8 mill. kr. for, hvornår virksomheder kan fravælge revision af deres årsregnskab.

Samtidig strammes reglerne for de virksomheder, der ikke overholder reglerne. De vil med forslaget kunne få udskudt muligheden for at fravælge revision i en længere årrække. Derudover er det aftalt at se på behovet og mulighederne for at opdatere revisoruddannelsen.

På baggrund af et konkret indspil fra revisorbranchen, nedsættes desuden en arbejdsgruppe, der skal undersøge konsekvenserne af at indføre en særlig dansk erklæringsstandard, der potentielt kan anvendes i stedet for revision for de mindre virksomheder, der fortsat er omfattet af revisionspligt.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

– De mindre virksomheder udgør rygraden i dansk økonomi. Derfor er jeg meget glad for, at regnskabet fra f.eks. den lille murermester fremover ikke underlægges samme komplekse krav til revision, som regnskabet fra den store industri-virksomhed. Virksomhederne skal bruge tid og penge på det, de er bedst til – nemlig at drive virksomhed.

– Retvisende regnskaber er vigtige for tilliden til virksomhederne. Derfor har det også været meget vigtigt at finde den rette balance mellem virksomhedernes omkostninger og hensynet til regnskabsbrugerne. Det, synes jeg, er lykkedes rigtig godt.

Regeringen arbejder målrettet på at give danske virksomheder de bedste rammevilkår og de laveste administrative byrder. Derfor skal også udgifterne til revision begrænses – uden at det går udover troværdigheden i regnskaberne. Tidligere har alle virksomheder været underlagt de samme revisionsbestemmelser, men med dette forslag målrettes kravene, så de passer til virksomhedernes størrelse og kompleksitet. Det ændrer ikke på, at virksomhederne skal lave et retvisende årsregnskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Idrætten anker sag om baneopkridtning til Højesteret
Next post Seks danske soldater såret i Afghanistan