Ingen erstatningssag mod TV 2s tidligere ledelse

Der bliver ikke rejst erstatningssag mod TV2s tidligere ledelse, det fastslår Kulturminister Per Stig Møller.

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har i en revisorrapport, som i dag er afleveret til Kulturministeriet, vurderet, at TV 2/DANMARK A/S ikke har lidt et økonomisk tab som følge af den tidligere ledelses dispositioner vedrørende en lejekontrakt om Teglholmen samt distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat. Kammeradvokaten og Kulturministeriet har på den baggrund vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en erstatningssag mod TV 2/DANMARK A/S’ tidligere direktion og bestyrelse.

 Grafik: Rolf Larsen
Grafik: Rolf Larsen

– Sidste år i maj kom Rigsrevisionen med en beretning om TV 2’s økonomi. På den baggrund blev der iværksat en granskning i medfør af aktieselskabsloven, som blev offentliggjort 15. december. Endelig iværksatte Kulturministeriet en uafhængig revisorundersøgelse ved PricewaterhouseCoopers i februar i år. Revisorundersøgelsen er nu er afsluttet, og PricewaterhouseCoopers har afleveret sin rapport til Kulturministeriet. Rapporten fastslår, at TV 2 ikke har lidt et tab, og der er således efter Kammeradvokatens og Kulturministeriets vurdering ikke grundlag for at rejse en erstatningssag mod TV 2’s tidligere direktion og bestyrelse, siger kulturminister Per Stig Møller og fortsætter:

– Med den nye rapport fra PricewaterhouseCoopers må man sige, at vi nu har fået vendt hver en sten i denne sag. Regeringen vil derfor nu se fremad og arbejde videre for at sikre Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen for TV 2 hurtigst muligt.

Baggrund om revisorundersøgelsen
På en ekstraordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S den 17. december 2009 blev det besluttet, at der skulle iværksættes en revisorundersøgelse af, om TV 2/DANMARK A/S måtte have lidt et økonomisk tab som følge af den tidligere konstituerede administrerende direktørs og bestyrelses dispositioner vedrørende en lejekontrakt om Teglholmen samt den tidligere konstituerede administrerende direktørs indgåelse af visse distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat.

Revisorundersøgelsen blev iværksat som følge af granskningen af TV 2/DANMARK A/S, idet granskningsmanden konkluderede, at den tidligere ledelse for TV 2/DANMARK A/S i de nævnte forhold ikke havde handlet forsvarligt.

Til udførelse af revisorundersøgelsen blev valgt revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, som skulle bistås af Kammeradvokaten.

Rapportens konklusioner
Af rapporten om revisorundersøgelsen, som er afleveret til Kulturministeriet d.d., fremgår for så vidt angår problemstillingerne vedrørende tillægget til lejekontrakten på Teglholmen, at det ikke for TV 2/DANMARK A/S var et alternativ ikke at indgå tillægget.

For så vidt angår aftalerne med Canal Digital og Viasat anføres i revisorrapporten, at PricewaterhouseCoopers ud fra en samlet vurdering ikke har fundet grundlag for at antage, at aftalerne ikke er indgået inden for en ramme af normale forretningsmæssige vilkår, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke finder, at andre forhold vedrørende aftalerne medfører et tab for TV 2/DANMARK A/S.

Kulturministeriet oplyser, at rapporten om revisorundersøgelsen er ikke offentlig, idet den indeholder fortrolige oplysninger vedrørende de omhandlede aftaler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Afviser klage over uhyggeligt teater
Next post Knap 1.400 bilister kørte uden sikkerhedssele