Regeringen præsenterer udkast til ny udviklingspolitik

Regeringen offentliggjorde i dag sit udkast til en ny strategi for den fremtidige danske udviklingspolitik. Udkastet har fået navnet ”Frihed fra fattigdom – frihed til forandring: Udvikling 2.0.” og er samtidig sendt i offentlig høring.

Regeringens nye strategi skal afløse den nuværende strategi, som kom blev til under SR-Regeringen.

Udviklingsminister Søren Pind udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af strategiudkastet:

– Det er tid til en ny strategi for dansk udviklingspolitik. Verden forandrer sig konstant og hurtigt, og samtidig er der brug for at skabe endnu bedre resultater end hidtil. Den danske bistand kan erstatte nød og elendighed med frihed og fremgang, hvis den bruges rigtigt. Jeg håber, at mange vil deltage i debatten om den nye strategi i den kommende tid, siger udviklingsminister Søren Pind og fortsætter:

– Med den nye strategi for dansk udviklingspolitik lægger regeringen op til et forstærket fokus på det enkelte menneskes frihed. Danmark skal bekæmpe fattigdom ved at fremme frihed og skabe bæredygtig udvikling. Dansk udviklingspolitik skal bidrage til, at de mange fattige i verden bliver herrer over deres eget liv. Det handler både om at vise global ansvarlighed, men også om vores egen interesse i at skabe en bæredygtig, fri og fredelig verden.

– Regeringen vil arbejde for en øget effektivitet i bistanden, så den danske indsats kaster klare og markante resultater af sig. Der skal sættes tydelige mål for udviklingen i Danmarks partnerlande, og det danske udviklingssamarbejde skal koncentreres på færre lande og sektorer, slutter Søren Pind.

Strategiudkastet fremhæver fem prioritetsområder, der er særligt vigtige for fattigdomsbekæmpelse:

Frihed, demokrati og menneskerettigheder,
Vækst og beskæftigelse,
Ligestilling,
Stabilitet og skrøbelighed og
Miljø og klima.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Ny hjemmeside om international børnebortførelse
Next post Advarsel mod tiårsstraf til flygtninge