To banker poitianmeldt for aktiefusk

Finanstilsynet har politianmeldt EBH Bank og EBH-Fonden for kursmanipulation af EBH Bank-aktien i perioden op til bankens sammenbrud i efteråret 2008. Samtidig er Dexia Bank Danmark politianmeldt for at have deltaget i kursmanipulationen.

I alt blev der foretaget ulovlige støtteopkøb af EBH Bank-aktier for cirka 300 mio. kr., fremgår det af en redegørelse, som Finanstilsynet netop har offentliggjort. Redegørelsen dækker forløbet op til sammenbruddet i EBH Bank og tilsynet med banken siden 2003.

Finanstilsynet undersøger fortsat, om der også er foretaget ulovlig insiderhandel med EBH Bank-aktier.

Endelig fremgår det af redegørelsen, at Finanstilsynet fortsat er i gang med at vurdere, om der skal ske politianmeldelse af personer for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed eller andre love i forbindelse med sammenbruddet i EBH Bank. Alle beslutninger om politianmeldelser vil blive forelagt for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Redegørelsen konkluderer, at det var EBH Banks kraftige udlånsvækst for lånte penge, der sammen med en række store og meget risikobetonede udlånsengagementer inden for fast ejendom og pantebreve lagde grunden til bankens sammenbrud.

Den høje risikoprofil blev fastholdt på trods af flere advarsler fra Finanstilsynet og gjorde banken særdeles sårbar, da den kraftige nedgang på ejendomsmarkedet og den finansielle uro satte ind og kulminerede i efteråret 2008.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post DR-redaktør frifundet i landsretten
Next post Leg og bevægelse kan mindske trivselsproblemet i skolen