Ingen sundhedsfare ved vulkanaske

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke er nogen sundhedsfare forbundet med, at en sky af vulkansk aske passerer Danmark.

Ifølge oplysninger fra Danmarks Meteorologisk Institut, DMI, er det meget usandsynligt, at der kommer andet end ubetydelige mængder partikler fra den islandske vulkanaske ned i nærheden af jorden i Danmark, og der er derfor ikke på nuværende tidspunkt grund til at advare befolkningen om at færdes udendørs, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, som overvåger luftforureningen i Danmark, om at give Sundhedsstyrelsen besked, hvis der kommer tegn på betydende forurening fra asken nede ved jorden. I øjeblikket viser DMI´s data, at skyen af aske primært befinder sig i luftlag mere end seks til elleve kilometer over jorden.

Sundhedsstyrelsen vil dog orientere om eventuel sundhedsfare for personer med luftvejslidelser, hvis situationen ændrer sig.

For den øvrige befolkning kan partiklerne give anledning til gener i slimhinderne, i øjnene, og for eksempel kan personer med kontaktlinser få brug for at skifte til briller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Gud koster kassen på Samsø
Next post To danske soldater såret