Politiet sigter flere i trafikken

Foto: Politi.dk
Foto: Politi.dk

Nye tal fra Rigspolitiets viser tydeligt, at det er blevet mere sikkert at færdes i trafikken. Desværre viser udviklingen i antallet af sigtelser, at der fortsat er en gruppe af trafikanter, som ikke respekterer færdselsloven.

Omfanget af sigtelser for overtrædelse af færdselsloven har det seneste år været i kraftig vækst. Helt overordnet har dansk politi i 2009 rejst i alt 459.309 sigtelser for overtrædelser af færdselsloven, hvilket er en stigning på 6,9 pct. sammenlignet med 2008.

Flere fartsyndere
Navnlig politiets indsats over for fartsyndere er synlig i den samlede statistik. I 2009 drejede næsten halvdelen af alle de rejste sigtelser – i alt 218.280 – sig om overtrædelse af færdselslovens kapitel 5 om hastighed. Året før var antallet af disse sigtelser 202.673 – altså en vækst på 7,7 pct. En del af forklaringen er politiets Automatiske Trafikkontrol (ATK) og de såkaldte ’stærekasser’, der er fast opsat i områder med strækninger, der er belastet af færdselsuheld.

Spiritus og mobiltelefoner et problem
Der er sket en stigning i antallet af sigtelser efter færdselslovens kapitel 10, der blandt andet handler om spirituskørsel og brug af mobiltelefon.

I 2009 blev der rejst 68.604 sigtelser for overtrædelser af færdselslovens kapitel 10. En stigning på hele 13,6 pct. sammenlignet med 2008 og en fortsættelse af den uheldige udvikling fra 2007, hvor politiet rejste i alt 57.764 sigtelser.

Politiinspektør: Skærpet indsats nødvendig
– Vi har kunnet glæde os over et markant fald i antallet af uheld. Men lige så positiv læsning dette er, lige så foruroligende er det, at vi rejser stadig flere sigtelser inden for hastighedsoverskridelser, brug af mobiltelefon m.v. En del af forklaringen er, at politiet prioriterer sin indsats inden for de pågældende områder, og at politiet navnlig på hastighedskontrolområdet har fået bedre værktøjer. Denne prioriterede indsats kan ses i antallet af sigtelser, men tilbage står, at vi i 2009 har sigtet næsten 300.000 bilister for enten at have kørt for stærkt, i spirituspåvirket tilstand, brugt mobiltelefon under kørslen eller lignende. Og det er simpelthen ikke i orden. Det er ganske enkelt dokumentation for, at vores skærpede indsats er nødvendig, og at der generelt er behov for en ændret og mere ansvarlig trafikantadfærd, slutter politiinspektør i Rigspolitiet, Allan Nyring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post FN’s menneskerettighedsråd vedtager dansk resolution mod tortur
Next post Europa befriet for dødsstraf i 2009