Bilka-sagen: Ingen erstatning til butikkerne i Horsens

Højesteret siger i sin afgørelse i dag, at planlovens bestemmelser ikke giver mulighed for at udbetale erstatning til de butikker, der lider et tab som følge af Bilkas åbning, og at der i øvrigt ikke er begået fejl i en størrelsesorden, der udløser erstatning til butikkerne.

Bilka åbnede i 2001, og Højesteret slog i 2004 fast, at Horsens Kommune og Naturklagenævnet havde meddelt ugyldige dispensationer, og at Bilka derfor var ulovligt.

De Samvirkende Købmænd og Coop Danmark anlagde på den baggrund sag mod Horsens Kommune og Naturklagenævnet med påstand om, at der skulle gives erstatning til de butikker, der havde lidt tab som følge af åbningen af den ulovlige Bilka. Vestre Landsret afsagde i 2008 dom og gav ikke DSK og Coop Danmark medhold i, at der skulle gives erstatning. Det er denne dom, Højesteret stadfæstede i tirsdags.

DSK’s adm. direktør, John Wagner, siger om dommen:

– Vi må naturligvis tage Højesterets afgørelse til efterretning, men det er trist at måtte konstatere, at etableringen af det ulovlige Bilka-lavprisvarehus med dommen i dag ikke får nogen konsekvenser for de offentlige myndigheder, som har truffet de ugyldige afgørelser. Vi anlagde sagen af principielle og retssikkerhedsmæssige årsager, og jeg synes bestemt, at politikerne på Christiansborg skal overveje, om der med retsstillingen i dag ydes et tilstrækkeligt værn mod ugyldige og ulovlige afgørelser fra det offentliges side.

– Muligheden var her oplagt til stede, men Højesteret valgte ikke at opdatere og modernisere reglerne om det offentliges erstatningsansvar. Dansk erstatningsret er derfor fortsat uden noget ordentligt retsværn for de borgere og virksomheder, der uden egen skyld rammes af ulovlige myndighedsafgørelser inden for planlovens område. Højesterets frikendelse af myndighederne skyldes, at der i planloven mangler en udtrykkelig lovhjemmel til at tilkende erstatning. Det bør Folketinget reagere på, siger juridisk direktør i Coop Danmark, Per Sjøqvist.

Advokat Håkun Djurhuus, som har ført sagen for Højesteret, siger om de juridiske konsekvenser af dommen:

– Dommen, som Højesteret har afsagt i dag, viser, at der kræves ganske meget, før det offentlige ifalder erstatningsansvar for egne ugyldige afgørelser. Dommen har ikke gjort det lettere at komme igennem med et krav om erstatning og vil få principiel betydning for senere sager om det offentliges ansvar.

Tilbage i den såkaldte Bilka-sag står nu selve principsagen, som omhandler spørgsmålet om myndighederne kunne lovliggøre Bilka alene ved at ændre planlægningen for området. Denne sag afgøres af Højesteret i marts 2011 og er meget interessant – ikke mindst set i lyset af, at Østre Landsret netop har truffet en afgørelse, hvorefter et byggeri i Fredensborg, som blev opført i strid med den gældende lokalplan, skal lovliggøres fysisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Billetter til Armadillo rives væk
Next post SKAT puster selskaber i nakken