Boligsalget står bombstille i yderdanmark

Antallet af boliger til salg på landsplan er stigende, men denne udvikling er ikke virkelighed i hele landet. Helt nye tal fra boligsiden.dk baseret på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds oversigt over de 15 dårligst stillede kommuner i Danmark viser, at boligsalget i en række af Danmarks yderområder står helt stille.

Forårets opsving på boligmarkedet er kommet mange boligsælgere til gode, men der er fortsat yderkommuner, hvor situationen på boligmarkedet står i stampe. Kommunerne Bornholm, Frederikshavn og Guldborgsund er blot et par af de kommuner, der kæmper med øget fraflytning og skrantende velfærd. Det påvirker muligheden for at sælge boligen.

– Det siger sig selv, at når jobbene er få og fraflytningen er stor, så har det en enorm betydning for et område – og ikke mindst for bolighandlerne i området. Derfor ser vi også i højere grad et boligmarked i disse områder, der er fanget mellem en markant stigning i til-salg-skilte og lange liggetider. Det betyder i længden en ophobning af boliger, der ikke kan sælges, siger Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Den gennemsnitlige liggetid for enfamiliehuse i Danmarks 15 dårligst stillede kommuner ligger således på knap ti måneder netop nu. Der er således 7.259 enfamiliehuse til salg i de 15 kommuner, der klarer sig dårligst i landet netop nu, mens der i top 15 blot er 4.275 enfamilieshuse til salg og kortere liggetider svarende til i gennemsnit cirka syv måneder.

– Den overordnede samfundstendens er, at vi flytter tættere på byerne. Det er her jobbene og karrieren er, og det flytter vi efter. Det betyder også, at Yder-Danmark affolkes – et billede, der på det seneste er blevet underbygget i medierne. Konsekvensen af denne affolkning er, at bolighandlen står mere eller mindre bomstille, fordi der ikke er mange købere, forklarer Birgit Daetz.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Forsvaret undersøger kamphandling efter Armadillo-film
Next post Ny dansk indsats inden for biobrændsler og brændselsceller