Forslag til Nationalpark Vadehavet er nu klar

Miljøminister Karen Ellemann (V) har netop sendt et forslag til Nationalpark Vadehavet i offentlig høring. Hermed inviteres alle borgere, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder til at drøfte rammerne for Nationalpark Vadehavet i de næste fire måneder frem til høringsfristen 9. september 2010. Det forventes, at Nationalpark Vadehavet kan åbnes i løbet af efteråret.

– Vadehavet er ubetinget et af vores vigtigste naturområder. Det har afgørende international betydning for millioner af trækfugle og er af vital betydning for ynglefugle, fisk og havpattedyr. Samtidig skal nationalparken give endnu flere mennesker mulighed for at opleve noget af alt dette, og den skal styrke den lokale udvikling gennem bl.a. øget turisme, siger Karen Ellemann.

Forslaget sætter rammerne for udviklingen af den cirka 147.000 hektar store nationalpark – det svarer rundt regnet til 200.000 fodboldbaner. Udover selve Vadehavet omfatter nationalparken vadehavs-øerne, Skallingen, Varde ådal, Marbæk-området og dele af marsklandet bag digerne på fastlandet. I forslaget kan man også læse om formålet med nationalparken, om de overordnede målsætninger, og se forslaget til hvordan nationalparkbestyrelsen sammensættes.

– Udviklingen af nationalparkerne bygger på frivillighed og lokalt engagement. Derfor er det vigtigt, at især de lokale men også andre interesserede får mulighed for at bidrage med deres synspunkter og forslag i høringsperioden, understreger Karen Ellemann.

Skov- og Naturstyrelsen gennemfører i samarbejde med de fire Vadehavskommuner, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, en række offentlige informations- og debatmøder i løbet af debat- og høringsperioden. På hjemmesiden for nationalparker www.danmarksnationalparker.dk er det desuden muligt at bidrage med synspunkter i nationalparkdebatten.

Regeringen har udpeget i alt fem områder som nationalparker: Thy, Mols Bjerge, Vadehavet, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland. Thy og Mols Bjerge blev indviet i august 2008 og august 2009. Nu er turen kommet til Vadehavet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Far varetægtsfængslet for drab på kone og børn
Next post Drabssigtet far udskrevet fra sygehuset