Kommuner snubler i partnerskaber med private

Offentlig-private partnerskaber er kommet trægt fra start i Danmark sammenlignet med andre lande. Årsagen er bl.a. uklare regler, viser en analyse fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

Når en kommune skal bygge en ny skole, et idrætsanlæg eller en omfartsvej, kan den vælge at løse opgaven i partnerskab med en privat virksomhed. Dermed inddrages den private ekspertise, og kommunen kan indgå en samlet aftale, som både omfatter byggeri, drift og vedligeholdelse.

I andre lande såsom Storbritannien, Australien, Spanien og Portugal benyttes den form for offentlig-private partnerskaber mere og mere. Men herhjemme går udviklingen langsommere, og indtil nu er blot en håndfuld partnerskaber blevet igangsat.

AKF har foretaget en analyse af to konkrete eksempler på skoleområdet, som viser, at trægheden bl.a. skyldes, at staten sætter uklare rammer for, hvordan kommunerne skal gøre, når de vil indgå i partnerskaber med private.

Behov for klarere regler
De to konkrete eksempler i analysen drejer sig om skolebyggerier i Vildbjerg og Kalundborg. Vildbjerg Skole var den første i Danmark, man gik i gang med at bygge som offentligt-privat partnerskab. Ved den anden skole i Kalundborg valgte kommunen til sidst at droppe et partnerskab med private, fordi reglerne var for uklare.

– Begge eksempler viser, at det er enormt komplekst at indgå et offentligt-privat partnerskab for kommunerne. De statslige regler, som ellers skulle understøtte partnerskaber, blev for uigennemskuelige, siger forskningsassistent i AKF, Ole Helby Petersen, som står bag analysen.

Mere offentligt-privat samarbejde på vej
Traditionelt har Danmark haft stærke traditioner for at løse opgaverne i offentligt regi. Og indtil for nylig var der overskud på statsfinanserne, så det offentlige selv kunne finansiere store anlægsprojekter. Men finanskrisen og de pressede budgetter afføder nu en stigende interesse for partnerskaber med private, fx på vejområdet.

– Staten sætter sig lidt mellem to stole, hvor man på den ene side gerne vil udvikle de offentlig-private partnerskaber, men på den anden side skaber nogle rammer, der gør det vanskeligt for kommunerne i praksis. Hvis man ønsker, at det offentlige indgår flere partnerskaber med private virksomheder, må man skabe nogle klarere rammer på området, siger Ole Helby Petersen fra AKF.

Analysen er netop blevet offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift ”Public Money and Management”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Lærere og elever får mere ud af undervisningen, når computeren er med
Next post Huspriserne nærmer sig hinanden i Øresundsregionen