Krisen i nybyggeriet fortsætter

Der er benhård konkurrence om de sparsomme byggeopgaver, og på det almene område foreslår Dansk Byggeri en forlængelse af det lavere kommunale indskud til almene boliger.

I 1. kvartal 2010 blev der påbegyndt 38 procent færre kvadratmetre end i 1. kvartal 2009 ifølge Danmarks Statistik. Nedgangen dækker over et fald i boligbyggeriet på 27 procent og et fald i erhvervsbyggeriet på 49 procent, mens nybyggeriet af bygninger til institutioner og kulturelle formål faldt med 11 procent.

– Selv om vi korrigerer for virkningerne af den strenge vinter, er der slet ingen tvivl om, at nedgangen i aktiviteten ved nybyggeri fortsætter fra 2009 til 2010, fortæller seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

– Aktiviteten ved nybyggeri er som bekendt faldet fra et meget højt niveau for nogle få år siden til aktuelt et meget lavt niveau. For så vidt angår boligbyggeriet vurderer vi, at der vil blive påbegyndt knap 10.000 boliger i 2010. Det er faktisk det halve af det gennemsnitlige årlige niveau på 17.900 boliger, der blev påbegyndt i kriseårene i 1930’erne.

Denne voldsomme nedkøling i aktiviteten ved nybyggeri har naturligvis ramt de private bygge- og anlægsvirksomheder meget hårdt. Virksomhederne konkurrer ihærdigt om de få opgaver, og antallet af konkurser satte en kedelig rekord i 2009.

– Der er derfor grund til at fremme nybyggeriet af boliger til folk med helt almindelige indkomster. På denne baggrund er der grund til at opfordre politikerne til at fastholde det kommunale grundkapitalindskud ved nybyggeri af almene boliger på 7 procent af anskaffelsessummen i 2011. Det vil øge kommunernes mulighed for at optage lån til finansiering af grundkapitalen, slutter Finn Bo Frandsen med henvisning til, at grundkapitalindskuddet ifølge boligpakken fra marts 2009 vil stige til 14 procent med udgangen af 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dansk soldat såret i Afghanistan
Next post U-landskalender gav 6 millioner til børn i Kenya