Post Danmark misbrugte sin dominerende stilling

Konkurrenceankenævnet stadfæstede i denne uge Konkurrencerådets afgørelse fra juni sidste år, hvor Post Danmark fik påbud om at ændre sit rabatsystem for direct mail-breve.

Lovovertrædelsen består i, at Post Danmark har haft et rabatsystem, der er loyalitetsskabende, og som afskærmer markedet for konkurrenterne. Rabatsystemet gør det dyrt for kunderne at bruge andre leverandører. Dermed bliver det vanskeligt for Post Danmarks konkurrenter at vinde markedsandele.

Ankenævnet lægger i sin kendelse bl.a. vægt på, at rabatordningen er praktiseret af en virksomhed med en helt særlig og meget dominerende position på markedet, og at rabatordningen derved i praksis besværliggør, at en kunde vælger at placere forskellige dele af sine breve hos forskellige udbydere.

Endvidere anføres det i kendelsen, at Post Danmark ikke har godtgjort, at rabatordningen er begrundet i omkostningsmæssige besparelser i forhold til de enkelte kunder

Direktør i Konkurrencestyrelsen, Agnete Gersing, udtaler:

– Jeg glæder mig over, at ankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse. Det vil være med til at forbedre konkurrencen på postmarkedet og dermed på sigt bane vejen for lavere priser og bedre service for både virksomhederne og forbrugerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Hver 3. kunde i netbutikker ”skal bare lige tjekke prisen”
Next post Kvinde fundet dræbt i sin lejlighed