Styrket forbrugerbeskyttelse ved investeringer – Pantebrevs-karruseller er stoppet

Folketinget vedtog i går regeringens forslag om øget gennemsigtighed for forbrugeren ved investeringsprodukter samt en styrket indsats mod pantebrevskarruseller.

Der var tale om to lovforslag for den finansielle sektor:

Øget gennemsigtighed

Der er nu mulighed for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler om risikomærkning af investeringsprodukter. Det skal sikre forbrugerne let forståelig information om tabsrisikoen ved investering i finansielle produkter.

Pantebrevskarruseller

Fra 1. juli bliver indsatsen overfor pantebrevskarruseller styrket. Hensigten er at forhindre karruseller og skabe et velordnet marked for handel med pantebreve og samtidig opbygge større gennemsigtighed med de pantebreve, der handles.

– Det er vigtigt, at den almindelige forbruger med risikomærkningen på en enkel og let forståelig måde bliver oplyst om risikoen for at tabe de penge, de investerer. Forbrugerne skal vide, hvad det er de går ind til, når de investerer deres penge, ellers opstår der let bristede forventninger. Det har den finansielle krise også vist. Med risikomærkningen får vi skabt større gennemsigtighed og dermed øget forbrugerbeskyttelse, siger økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og fortsætter:

– Det glæder mig også, at forslaget om at stække pantebrevskarrusellerne er vedtaget. Jeg er sikker på, at vi nu er godt på vej mod at komme uansvarlig handel med pantebreve til livs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dansk nitrit-sejr i EU
Next post Nyopdaget gen beskytter måske mod kræft