Regeringen: Alt affald skal anvendes igen

Hver dag året rundt producerer vi danskere 42.353 tons affald, eller hvad der svarer til 4.235 skraldebiler. Det bliver til en kø af skaldebiler på 35 kilometer – hver dag. Alt affaldet skal i fremtiden enten genbruges, genanvendes eller omdannes til energi. Sådan lyder hovedbudskabet i regeringens nye affaldsstrategi.

– Vi er kommet kolossalt langt i Danmark med at få bremset det spild af ressourcer, der sker, når ting havner på lossepladsen. Men vi skal blive endnu bedre. Derfor består udfordringerne nu i at sørge for, at vi smider mindre og mindre ud samtidig med at vi målrettet udvikler nye teknologier til at udnytte affaldet, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

I affaldsstrategien, der gælder til og med 2012, kommer miljøministeren med sit bud på, hvordan vi i fremtiden både kan komme de store affaldsmængder til livs og udnytte ressourcerne i affaldet bedre. Der skal satses på affaldsforebyggelse og på udvikling af miljøteknologier til affaldsbehandling.

Mindre affald på lossepladsen
Blandt tiltagene kan nævnes en massiv landsdækkende informationskampagne om, hvordan man undgår affald og en helt ny indsats mod spild af mad, der smides ud. Når det gælder udnyttelsen af ressourcerne i affaldet er målet på lang sigt, at alt affald skal genanvendes eller energiudnyttes. På den korte bane skal andelen af affald der deponeres på lossepladser ned fra 7 til 6 procent i 2012.

– Affaldsstrategien skal sætte skub i udviklingen af nye miljøteknologier, der både kan bidrage til at minimere spildet og miljøbelastningen, men også på sigt kan blive til nye danske eksportsucces’er og bidrage til, at Danmark bliver en Grøn Vindernation. Det skal for eksempel ske via partnerskaber, hvor virksomheder med gode ideer og vidensinstitutioner sammen udvikler teknologierne, eller via økonomisk støtte til test og demonstration af nye opfindelser, der kan hive ressourcer ud af affaldet, siger Karen Ellemann.

Fokus på restaffald fra biler
Konkret handler det for eksempel om nye måder at genanvende og energiudnytte restaffaldet fra miljøbehandling af biler, det såkaldte shredderaffald, der i dag bliver deponeret. Det er f.eks. metaller, der kan genanvendes, og plast, der kan energiudnyttes. Men det handler også om nye løsninger til behandling af røggasrestprodukter, imprægneret træ og organisk affald.

Der forventes anvendt op til 31 millioner kroner til at understøtte gennemførslen af initiativerne i strategien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Lene Espersersen mødte Hillary Clinton
Next post Flere og flere danskere bruger internettet og de digitale muligheder