Stram aftale om kommuneøkonomi på plads

Kommunernes Landsforening og regeringen har lørdag aften indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2011.

-Aftalen er usædvanlig, fordi den økonomiske ramme slet ikke har været til forhandling i år, og KL har derfor ikke indflydelse på den. Afsættet for forhandlingerne har været de rammer, som regeringen på forhånd havde forhandlet på plads med Dansk Folkeparti, siger formand for Kommunernes Landsforening Jan Trøjborg og fortsætter:

– Aftalen afspejler den alvorlige økonomiske situation, Danmark befinder sig i. Derfor er det nødvendigt at sige til danskerne, at de ikke skal forvente højere kommunal service i 2011. Tværtimod bliver det med 0-vækst svært for kommunalbestyrelserne bare at holde det nuværende serviceniveau. Det skyldes ikke mindst, at udgifterne til ældre, til voksne handicappede og til udsatte børn og unge fortsat vokser, siger Jan Trøjborg.

Aftalen mellem regeringen og KL indebærer blandt andet:

 • Styr på det specialiserede socialområde.
  Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der skal understøtte styringen af området. Parterne er enige om, at udgiftsvæksten skal bremses.
 • En inkluderende folkeskole.
  Parterne vil arbejde for en omstilling i folkeskolen, så folkeskolen omfatter hovedparten af elever med særlige behov. Færre børn skal således udskilles til specialundervisning.
 • Bedre ressourceudnyttelse.
  De økonomiske rammer giver anledning til at nytænke opgaveløsningen og udnytte de mange veje til bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. Regeringen har i overensstemmelse med gensidighedsaftalen fremlagt initiativer, der – sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalen for 2010 – i alt frigør 1,1 mia. kr. i kommunerne i 2011 til service.
 • Tilpasning af anlægsniveauet.
  Efter nogle år med et ekstraordinært højt anlægsniveau som følge af den lempelige finanspolitik tilpasses anlægsaktiviteten i kommunerne som led i genopretningen til et mere normalt leje i 2011. Der er således finansieret et anlægsniveau på i alt 15 mia. kr. i 2011. Samtidig tages der højde for, at nogle af de mange kommunale anlægsprojekter, som er sat i gang i 2010, kan videreføres og afsluttes i 2011.
 • Investeringer på dagtilbudsområdet, folkeskolen og ældreområdet.
  Af anlægsniveauet målrettes 7 mia. kr. til at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og på ældreområdet mv. i 2011. I den forbindelse udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden og der er afsat en lånepulje på 800 mio. kr. til kommuner i en særlig økonomisk vanskelig situation.
<strong>Finansministeren glæder sig over aftalen</strong>
– Jeg glæder mig over, at kommunerne med aftalen medvirker til genopretningen af den offentlige økonomi. Samtidig har vi sikret, at kommunerne i 2011 kan fastholde den nuværende høje ramme til kernevelfærd i 2010, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:
– Vi er blevet enige om en række gode initiativer, der understøtter kommunernes styringsmuligheder på folkeskoleområdet og det specialiserede socialområde. Det giver kommunerne mulighed for at foretage nødvendige lokale prioriteringer og omstillinger i de kommende år.
– Samtidig er vi enige om en række initiativer om bl.a. afbureaukratisering, digitalisering og indkøb – og i fællesskab har vi peget på et råderum på mindst 1 mia. kr. i kommunerne i 2011. Det er penge, som kan bruges til den borgernære velfærd, slutter finansministeren.
<strong>KL ville have indflydelse </strong>
Formand for KL, Jan Trøjborg siger:
– Vi har i bestyrelsen vurderet, at vi tjener kommunernes interesser bedst ved at få så meget indflydelse som muligt på kommunernes vilkår inden for den overordnede ramme, flertallet på Christiansborg har fastlagt.
– Med aftalen forpligter vi regeringen klarere på det ansvar den bærer for at medvirke aktivt til at væksten i udgifterne til handicappede, til udsatte børn og unge og til specialundervisning bliver mere afdæmpet, siger Jan Trøjborg og fortsætter:
– Jeg hæfter mig desuden ved, at aftalen rummer en midtvejsregulering af kommunernes udgifter til overførsler i 2010. De har været højere end forudset. Konkret betyder aftalen, at kommunerne vil få ca. 1,5 mia. kr. ud i indeværende år.
– Når det gælder de kommunale anlægsbudgetter, har vi forhandlet et krav igennem, som mange kommuner har peget på i optakten til forhandlingerne. Kommuner, der har fået et tilsagn om lån fra den ekstraordinære lånepulje for 2010, får mulighed for at afslutte projekter i 2011, som er sat i gang inden 1. oktober 2010. I aftalen indgår et finansieret anlægsniveau på 15 mia. kr. i 2011, siger KL’s formand.
– Vi har aftalt med regeringen, at den nu vil tage helt andre værktøjer i brug for at opkræve den gæld, borgerne har til kommunerne – fx fra ubetalte p-bøder, daginstitutionspladser og underholdningsbidrag. Her har vi længe efterspurgt en mere håndfast linje fra regeringen, slutter Jan Trøjborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Mange danskere har ikke råd til ferie
Next post Eksplosiv stigning i hudkræft – især blandt unge kvinder