Flere dårlige betalere må gå fra hus og hjem

Flere og flere dårlige betalere må se huset gå på tvangsauktion. Samtidig stiger gælden blandt de dårlige betalere, som skylder mindre beløb.
3 pct. af danskerne er i dag registreret som dårlige betalere – det er 13.000 flere end sidste år. Stigningen er præget af store regionale forskelle, og værst ser det ud på Sjælland.

Hos Debitor Registret opdeler man skyldnerne i tre kategorier:

Kategori 1 er de letteste sager. Her er tale om lavere skyldige beløb, og der er færre konsekvenser ved ikke at betale sine regninger. Det kan typisk være regninger til bogklubber, parkeringsbøder, mindre blancolån og lignende. Her vil det være nemt for skyldneren at købe de samme varer andetsteds.

Kategori 2 er nummeret værre. Her spærres mobiltelefonen, tv-signalet slukkes osv.

Kategori 3 er der, hvor det for alvor er gået galt. Der bliver slukket for strømmen og varmen. Huset går på tvangsauktion, og en eventuel virksomhed går konkurs.

– Gennem det seneste år har vi set to tendenser i disse kategorier. Dels kommer der stadig flere skyldnere i kategori 3, dels bliver gælden i de to mindre alvorlige kategorier større, fortæller adm. direktør hos Debitor Registret Birger Baylund og fortsætter:

– I kategori 3 handler det ikke om manglende vilje til at betale – pengene er der simpelthen ikke. Over halvdelen af vores sager ligger i dag i denne kategori – det er en stigning på 5,9 procentpoint siden 2008. Til gengæld er gælden i kategori 3 faldende. Det er et klart tegn på, at mange virksomheder fx inden for energisektoren reagerer hurtigere end tidligere med hensyn til at sende en sag til inkasso, og derved lader den indberette, og det er positivt for både virksomhed og skyldner.

Gælden i kategori 1 og 2 er derimod stigende. Det skyldes, at man modsat med strøm, varme og husleje, kan købe varen et andet sted, inden man bliver indberettet og dermed kommer til at skylde flere penge væk til flere forskellige kreditorer.

Værst på Sjælland
Pr. 1. juli 2010 var hele 3,01 pct. af den samlede danske befolkning registreret hos Debitor Registret, og andelen af danskere med gæld er stadigt stigende.

– Stigningen er dog præget af store regionale forskelle. I Region Sjælland er hele 3,63 pct. af befolkningen registreret mod bare 2,54 pct. i Region Nordjylland, fortæller Birger Baylund.
Også gældens størrelse varierer. Det gennemsnitlige skyldige beløb ligger således på 30.869 kr. i Region Hovedstaden mod 23.626 kr. pr. person i Region Sjælland og Region Syddanmark.

– Vi oplever procentvise stigninger i gældens størrelse i alle regioner – og det samme gælder antallet af skyldnere. Dog skiller Region Syddanmark sig ud ved, at antallet af registrerede som det eneste sted er faldet fra 2,99 til 2,92 pct. i løbet af det seneste år, konstaterer Birger Baylund.

Om Debitor Registret
Debitor Registret A/S er Danmarks næststørste skyldnerregister med indberetninger fra flere end 16.000 virksomheder. Debitor Registret blev oprettet i 2004 og er i dag markedsførende i flere brancher, som fx tele- og hurtiglånsbranchen. Debitor Registret er desuden medejere i CDS Group A/S.

Debitor Registret registrerer både private og virksomheder. For at blive indberettet til Debitor Registret skal ens gældspost være på mere end 1.000 kr., man skal skriftligt have erkendt den overforfaldne gæld, eller der skal være taget retsligt skridt i sagen. Datatilsynet sikrer, at lovgivningen på området overholdes.

Flere end 450.000 private danskere og 65.000 virksomheder har hidtil været i kontakt med Debitor Registret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Ferietendens: Kæledyr smides ud som affald
Next post 43-årig mand truer statsministeren: Jeg hader krig – krig er farlig, man kan dø af det