Handlingsplan for multinationale selskaber

Skatteminister Troels Lund Poulsen sendte i fredags en handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber til Skatteudvalget.

Det fremgår heraf, at Regeringen til efteråret vil indbyde til politiske forhandlinger om en opstramning af reglerne for blandt andet beskatning af multinationale selskaber.

Regeringens overvejelser går blandt andet på:

– Større åbenhed om multinationale selskabers skatteforhold
– Eventuelt indføre krav om særlige revisorpåtegninger i forhold til underskudsselskaber
– Gennemføre et generelt servicecheck af selskabsskattelovgivningen
– Anvende de eksisterende regler og afprøve rækkevidden heraf

Samtidig skal der være større fokus på indsats og kontrol for de multinationale selskaber, for eksempel omkring selskabernes finansiering, rentefradrag og tynd kapitalisering.

En anden del af planen er at se på SKATs organisering ved løsning af opgaven, og her kan følgende komme på tale:

– Tilførsel af ressourcer til området
– Mulighed for at bruge eksterne eksperter, f.eks. brancheeksperter
– Fastholde højtspecialiserede medarbejdere
– Yderligere specialisering, f.eks. på brancher.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Kostråd går ud over sundhed
Next post De gamle elsker Zumba-dillen