Mindst salmonella hos frilandssvin

Forekomsten af salmonella hos slagtesvin er højere i konventionelle besætninger end i alternative besætninger med økologiske svin og frilandssvin. Det fremgår af den årlige rapport for 2009 om forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker, fra Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet.

Færre slagtesvin fra frilandsbesætninger og økologiske besætninger bærer rundt på salmonellabakterier end svin fra konventionelle besætninger. En undersøgelse fra forskningsprojektet Qualysafe i DTU Fødevareinstituttet fandt salmonella hos 10,7% af de konventionelle slagtesvin sammenlignet med 7% af de økologiske svin og 4,8% af slagtesvinene fra frilandsbesætninger.

– Det er interessante resultater, fordi de alternative produktionssystemer er mere åbne og udsat for smitte fra andre dyr, ligesom det kan være vanskeligere at rengøre folde og udendørs stier for at undgå smitte fra det ene hold grise til det næste, siger seniorforsker Anne Wingstrand fra DTU Fødevareinstituttet.

– Når vi alligevel finder mindre salmonella i de alternative besætningstyper, må det være fordi, der er nogle andre forhold her, som opvejer smittepresset, og som vi måske kan udnytte mere bredt i bekæmpelsen af salmonella, uddyber Anne Wingstrand.

Undersøgelsen peger på, at det er vigtigt at indkøbe svin uden salmonellasmitte og bekræfter, at flere faktorer vedrørende fodertype og -metode kan være med til at mindske forekomsten af salmonella. Det har længe været kendt, at det er muligt at begrænse salmonella i svinebesætninger ved at fodre med vådfoder og hjemmeblandet melfoder eller ved at erstatte en del af foderet med groft formalet, ikke-varmebehandlet korn. Det påvirker tarmbakterierne og giver et højere indhold af organiske syrer, som reducerer salmonella i grisens mave og tarm.

Inden for alle tre besætningstyper er der gode muligheder for at udbrede de kendte metoder til at bekæmpe salmonella, viser undersøgelsen. Omkostninger til investering i nyt foderanlæg og en ringere udnyttelse af foderet kan dog være barrierer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Skatteminister vil gøre det lettere at flytte pensioner
Next post Lommetyve ribber dig i sommervarmen