Nogle erhvervsskoler er gode til at holde fast i eleverne

Der er stor forskel på, hvor gode erhvervsskolerne er til at holde eleverne på skolebænken. På nogle tekniske skoler dropper omkring 65 procent af eleverne ud undervejs, på andre er det ”kun” en tredjedel, der falder fra, viser ny undersøgelse fra Anvendt KommunalForskning

Elever på handelsskoler, tekniske skoler og SOSU-skoler dropper ofte ud af skolen i utide. Og en ny undersøgelse fra AKF, Anvendt KommunalForskning, viser, at der er stor forskel fra skole til skole på, hvor stort problemet med frafaldne elever er. På nogle skoler er frafaldet 12 procent højere, end man skulle forvente, når man tager højde for fx elevernes familiemæssige og etniske baggrund samt deres karakterer fra folkeskolen. På andre skoler er frafaldet 12 procent lavere, end man skulle forvente.

– Det tyder på, at særlige træk ved skolerne, såsom fx undervisningsmiljøet, det sociale miljø, skoleledelsen og lærerkulturen spiller en rolle for, om eleverne fuldfører eller falder fra undervejs i skoleforløbet, siger forskningsleder i AKF, Torben Pilegaard Jensen, som står bag undersøgelsen.
Tager højde for elevers baggrund

Undersøgelsen tager højde for elevernes sociale, etniske og familiemæssige baggrund og for, hvilke uddannelser de enkelte skoler udbyder. Den slags faktorer spiller en stor rolle for elevernes chance for at gennemføre en uddannelse. En del af forskellene mellem skolerne stammer altså fra elevernes forskellige baggrund, mens andre kan henføres til skolernes pædagogiske praksis og tiltag for at holde fast i deres elever.

– Tallene i undersøgelsen giver et billede af, hvor gode de enkelte skoler er til at fastholde eleverne. Mulige forklaringer kan fx være, at skolerne tilrettelægger undervisningen, så den er særlig målrettet de bogligt svage elever. Eller at nogle skoler sætter særlige initiativer i gang for at holde fast i de skoletrætte, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra AKF.
Nærmere studier skal finde forklaringer

Undersøgelsen omfatter 46 handelsskoler, 38 tekniske skoler og 28 social- og sundhedsskoler. Den er en del af forskningsprojektet “Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem”. De konkrete årsager til, at nogle erhvervsskoler er bedre til at fastholde eleverne end andre, bliver undersøgt nærmere i en stor interviewundersøgelse og gennem en kvantitativ analyse af bestemte indsatsers effekt.

– Regeringen har et mål om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis det mål skal nås, er det vigtigt at finde ud af, hvordan vi får flere elever til at klare sig igennem på erhvervsskolerne, siger forskningsleder i AKF, Torben Pilegaard Jensen, som står bag undersøgelsen.

One thought on “Nogle erhvervsskoler er gode til at holde fast i eleverne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Pas nu på: Solskoldninger giver kræft
Next post Ni landmænd taget i medicinkontrol