Danmark øger støtten til de nødstedte i Pakistan

Danmark var blandt de første og største donorer, da oversvømmelserne ramte Pakistan.

Udviklingsministeren bevilgede lidt over 13 millioner kroner til de danske nødhjælpsorganisationer, som er godt i gang med at hjælpe de mest sårbare befolkningsgrupper i landet. FN og Pakistan har nu udsendt en nødhjælpsappel på ca. 2,6 milliarder kroner over de næste tre måneder. Udover nødhjælpen er det også vigtigt med en hurtig genopbygningsbistand som overgang til det mere langsigtede udviklingsarbejde, som Pakistan står overfor – og som det internationale samfund, herunder Danmark bakker op om.

I den forbindelse udtaler udviklingsminister Søren Pind:
”De humanitære behov i Pakistan er massive og der mangler penge til at hjælpe katastrofens ofre. Jeg har derfor besluttet at bevilge yderligere 50 millioner kroner i akut nødhjælp. Pengene skal blandt andet gå til at skaffe drikkevand og telte til de nødstedte. Det er afgørende, at det internationale samfund yder et markant og hurtigt humanitært bidrag til Pakistan, og at vi allerede nu tænker ud over den akutte nødhjælpsindsats. Det er vigtigt at komme hurtigt i gang med en genopbygning af landet, der er så hårdt ramt af både konflikten med Taliban og naturkatastrofer. Jeg er derfor glad for, at Finansudvalget netop i dag har tiltrådt regeringens forslag om et nyt markant bidrag på i alt 130 mio. kr. i udviklingsbistand, som skal bidrage til genopbygningen og til at styrke det skrøbelige pakistanske demokrati.”

Den nye danske nødhjælpsbevilling fordeler sig således:

– 18 mio. kr. til FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR

– 15 mio. kr. til FN’s verdensfødevareprogram, WFP

– 15 mio. kr. til Den Internationale Røde Kors Komité gennem Dansk Røde Kors

– 1 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps sekundering af nødhjælpseksperter til FN organisationer

– 1 mio. kr. til FN’s kontor for koordination af humanitær bistand, OCHA med henblik på koordination af den internationale indsats i Pakistan

Derudover har Finansudvalget i dag tiltrådt en anmodning fra Udviklingsministeren om 130 mio. kr. til et treårigt program for fremme af demokrati og hurtig genopbygning i Pakistan. Dette program har været forberedt over længere tid. Den største del af programmet, 90 mio. kr., sigter målrettet på genopbygning af skoler og anden infrastruktur samt forbedring af befolkningens levevilkår. Der er tale om bidrag på 50 mio. kr. til UNICEFs arbejde med at sikre uddannelse for børn og 40 mio. kr. til Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan. Endelig planlægges det, at op mod 40 mio. kr. vil gives som støtte til menneskerettigheder, frie medier og demokrati.

I alt har den danske regering således i år givet Pakistan tilsagn om samlet støtte på 193,5 mio. kr. heraf 63,5 mio. kr. i humanitær støtte og 130 mio. kr. i udviklingsbistand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Flere Nonstop afgange mellem København og Århus
Next post Faldet i nybyggeriet fortsatte ind i 2. kvartal