Danskerne ved intet om fængselsstraffe

Professor Flemming Balvig ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet har netop undersøgt, hvordan danskerne forholder sig til fængselsstraffe.

– Det viser sig, at danskern

Ny undersøgelse viser, at danskerne ikke aner hvordan landets dommere dømmer.  Foto: Steffen M.
Ny undersøgelse viser, at danskerne ikke aner hvordan landets dommere dømmer. Foto: Steffen M.
e ikke har en anelse om, hvordan dommere i landets retssale straffer forbrydelser som gadevold, røveri og narkosmugling. De adspurgte i vores undersøgelse undervurderer kraftigt, hvor strengt domstolene faktisk straffer. Fx tror de fleste i en sag om alvorlig gadevold, hvor domstolspraksis er ét års ubetinget fængsel, at man slet ikke får fængsel for en sådan forbrydelse, siger Flemming Balvig.

Mere holdning end viden
Mand bag fængselstremmerReelt forestiller danskerne sig altså ikke, at den enkelte forbrydelse straffes så hårdt, som tilfældet faktisk er. Undersøgelsen viser også, at den enkelte dansker i praksis tror, at hun eller han vurderer forbrydelser meget strengere end domstolene:

– Der er en gennemgående tendens, at danskerne mere har en holdning til end egentlig viden om fængselsstraffe. Uanset om den enkelte er tilhænger af hårdere eller mildere fængselsstraffe beror dette alene på en holdning. Fx kan en dansker, der er tilhænger af højere straffe, begrunde dette med, “at der jo ikke rigtig sker noget”, og hvis der sker noget, så “ikke ret meget”. Og det selvom undersøgelsesresultaterne altså viser, at domstolene reelt dømmer forbrydere hårdere, end den enkelte dansker selv ville gøre, siger Flemming Balvig.
Det demokratiske problem

Den ringe sammenhæng mellem danskernes viden og danskernes holdning til fængselsstraffe er ikke noget nyt fænomen, men alligevel er det vigtigt at være opmærksom på misforholdet:

– I et demokratisk samfund er det afgørende, at befolkningsflertallet står bag de mulige tvangsindgreb og tvangstiltag, som man giver repræsentanter for fællesskabet ret til og mulighed for at anvende. Hvis straffene, og den måde de anvendes på, afviger for meget fra befolkningens holdning, så vil befolkningen i mindre grad anvende det strafferetlige system og i højere grad “tage sagen i egen hånd”, siger Flemming Balvig.

Det mest interessante ved undersøgelsen er altså, at danskere i konkrete alvorligere sager gennemgående tror, at de er strengere end domstolene – men rent faktisk er de betydeligt mildere. De fleste vil, hvis de selv skulle være dommere, idømme færre fængselsstraffe end domstolene – og i givet fald kortere end domstolene.
Om undersøgelsen

Undersøgelsen Danskernes retsfølelse og retsfornuft – et forspil er gennemført i perioden 2006-2010 blandt de 18-74-årige. I alt indgår mere end 7.000 svarpersoner i undersøgelsen af danskernes holdning til straf. Professor Flemming Balvig præsenterer resultaterne af Danskernes retsfølelse og retsfornuft – et forspil på det 15. Nordiske Kriminalitetsmøde, der afholdes på Københavns Universitet den 19.-21. august 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Mindre brand på kommandoskib
Next post Veteraners børn får også krigstraumer