De svenske myndigheder vil kunne straffe Gilleleje-fiskerne hårdere

Den svenske fiskerikontrol er enig i Greenpeaces krav om væsentligt skrappere sanktioner overfor piratfiskere. Greenpeaces afsløring af omfattende og systematisk fiskeri i et totalfredet område i Kattegat er foregået samtidig med, at den svenske fiskerikontrol har hævet overvågningen i flere omgange. Gilleleje-fiskerne er simpelthen ligeglade med kontrollen, for bøderne er for små.

I 2009 og 2010 har myndighederne grebet 25 fartøjer på fersk gerning i det lukkede område og alle har været fra Gilleleje. Og som Greenpeace har kunnet afsløre er kulturen så indgroet, at selv Formanden for Gilleleje Fiskeriforening Jan Nordahl Petersen er en af piratfiskerne. Nu vil de danske og svenske myndigheder i fællesskab undersøge mulighederne for at inddrage fiskekvoter eller simpelthen inddrage selve retten til at fiske fra lovovertræderne. For, som chefen for den svenske fiskerikontrol siger, ’det har en meget større effekt end bøder’.

I dag er bøden på at blive snuppet på fersk gerning med trawlet og lasten fuld af ulovligt fangede fisk, får han en bøde svarende til lastens værdi og en tredjedel mere. Det svarer til, at man, hvis man snyder i bussen og bliver taget af billetkontrollen, bare skal betale 25 kroner. Det kan med andre ord betale sig at tage chancen lige så længe, man ikke bliver fanget stort set hver eneste gang.

Svensk minister rasende
Kravet fra de svenske fiskerimyndigheder kommer efter massiv dækning af Greenpeace’ afsløring i svenske medier, hvor både politikere, fiskere og fiskerikontrollen har luftet stor frustration med de danske fiskeres manglende respekt af det fredede område. På Aktuelt i SVT ( der svarer til TV Avisen på DR1) sagde den ansvarlige minister Eskil Erlandsson ’Jeg er oprørt. Jeg vil endda bruge et meget stærkere ord; jeg bliver rasende. Her forsøger vi at redde torsken – for at sikre den biologiske mangfoldighed og for at sørge for at der er fisk også i fremtiden og også for at fisker skal have noget at leve af – og så ødelægger man alt dette ved at piratfiske. ”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Greenpeace gav fiskeridirektoratet dokumentation for piratfiskeri
Next post Fiskeriforening tager afstand fra Greenpeaces overvågning