Faldet i nybyggeriet fortsatte ind i 2. kvartal

Dansk Byggeri påpeger, at faldet i nybyggeriet i 2. kvartal er større end det fremgår af byggestatistikken.

Faldet i nybyggeriet fortsætter. I 2. kvartal faldt nybyggeriet ifølge Danmarks Statistik med 5 procent i forhold til samme periode i 2009. Boligbyggeriet er fortsat i frit fald med en nedgang på 15 procent. Et tilsvarende fald er sket i forhold til bygninger til kulturelle formål samt institutioner og fritidsformål.

Nybyggeriet af erhvervsbygninger steg derimod med 6 procent. Men ifølge Dansk Byggeri er forklaringen på stigningen i erhvervsbyggeriet, at det byggeri, der blev udskudt i første kvartal, som følge af den hårde vinter, er blevet igangsat i 2. kvartal.

– Det vil med andre ord sige, at det strenge vintervejr har forøget det påbegyndte byggeri i 2. kvartal på bekostning af 1. kvartal. Når man korrigerer for vintervejret, er der i stedet tale om et endnu større fald fra 2009 til 2010 end det, der fremgår af byggestatistikken. Derfor er det for tidligt, at vi glæder os over udviklingen inden for erhvervsbyggeriet, siger seniorøkonom Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Han slår derimod fast, at erhvervs byg geriet er hårdt ramt af et stigende areal af ledige lokaler inden for produktion, lager, detailhandel og admi ni stration, samtidig med en meget lav udnyttelse af produktions kapaciteten.

– Byggeri- og anlægsbranchen oplever fortsat tilbagegang på alle tre hovedområder, dvs. nybyggeri, bygningsreparation og anlægsvirksomhed. Nybyggeriet er hårdest ramt, og der er behov for tiltag, som kan øge byggeaktiviteten, siger Finn Bo Frandsen og peger her på muligheden for at fastholde det kommunale grundkapitalindskud ved nybyggeri af almene boliger på 7 procent af anskaffelsessummen i 2011, og at kommunerne får mulighed for at optage lån til finansiering af grundkapitalen, som under forårspakken i 2004.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Danmark øger støtten til de nødstedte i Pakistan
Next post Arbejdsgivere går fri for straf