Greenpeace afslørede Gilleleje-fiskere i omfattende piratfiskeri

I denne uge aflørede miljøorganisationen Greenpeace hvordan fiskere fra Gilleleje drev piratfiskeri i et fredet torskeområde i Kattegat.

Dette fiskefartøj H218 er ifølge Greenpeace et af de skibe, som organisationen har fulgt. Foto: Greenpeace.

Ved hjælp af sporingsudstyr har Greenpeace fulgt fem piratfiskere på tur efter tur i Danmarks eneste fredede torskeområde og filmoptagelser viser yderligere en række fiskefartøjer med trawlene ude. Området er det eneste totalfredede torskeområde i dansk farvand og er et sidste desperat forsøg fra politisk side på at beskytte den hårdt overfiskede torskebestand i Kattegat. Forskere har siden 2002 anbefalet al torskefiskeri i Kattegat stoppet, men kun i dette mindre område er anbefalingen forsøgt efterfulgt.

– Det er fuldstændigt skandaløst med så omfattende piratfiskeri. Kattegattorsken er en af Europas mest pressede fiskebestande, og det eneste politikerne har gjort er at give torsken dette ene, lille åndehul – og så fisker fiskerne bare videre, som om intet var hændt. Jeg er oprørt og rystet over den mangel på hensyn til havets dyr, som disse fiskere fra Gilleleje udviser, siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace.

Greenpeace har sporet fiskerne siden marts og udover de fem kuttere, Greenpeace har monteret sporingsudstyr på, har yderligere en del fiskere trawlet i det lukkede område. Under dække som lystsejler filmede Greenpeace i juni i det lukkede område og så ved den lejlighed otte trawlere i arbejde. Én af de fem piratfiskere er formanden for Gilleleje Fiskeriforening, Jan Nordahl Petersen.

– Det her handler tydeligvis ikke om nogle enkelte brodne kar; Piratfiskeriet foregår ofte og helt systematisk. Når Gillelejefiskerne, som vi har dokumenteret, sejler ind og trawler gennem det eneste beskyttede område, vi har for torsk i Danmark, er det meget ødelæggende for hele bestanden. Denne gruppe af Gillelejefiskere saver den gren over, de selv og deres kolleger sidder på og ødelægger livet i havet, siger Hanne Lyng Winter.

Området i Kattegat er totalfredet mod fiskeri. Det blev oprettet d. 1. januar 2009, fordi det er et område, hvor torsken søger hen for at gyde. Torsken i Kattegat er på et historisk lavt niveau og er ved at helt forsvinde fra Kattegat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dansk krigsskib afværger piratangreb
Next post Greenpeace gav fiskeridirektoratet dokumentation for piratfiskeri