Snyd med udenlandske biler

Det høje danske niveau for registreringsafgifter på køretøjer betyder, at mange danskere og udlændinge bruger udenlandske køretøjer i strid med reglerne, når de er i Danmark. Misbruget sker blandt andet i bande- og rockermiljøet og blandt udenlandske statsborgere, der i længere perioder arbejder i Danmark.

Skat har derfor intensiveret indsatsen ved kontrolaktioner, og det giver resultater.

Skat København er tovholder på den landsdækkende indsats. Indsatsen sker i tæt samarbejde med Politiet, hvor Skat bl.a. deltager i fælles målrettede aktioner med færdselspolitiet i hele landet.

Der er alene i 2010 gennemført 388 kontroller. Det har resulteret i efterbetaling af afgifter på 13,9 mio. kr., og mange kan forvente bøder eller anden straf. Der er endvidere i samme periode beslaglagt 109 køretøjer. Køretøjerne, der er beslaglagt som sikkerhed for afgifter, bøder og omkostninger, kan ende med at blive solgt på auktion til højstbydende.

– Vi kan konstatere, at indsatsen i bestemte geografiske områder, har haft en positiv effekt ved, at adfærden er ændret, og forekomsten af ulovlige køretøjer er kraftig aftaget i netop disse områder. Det er opnået ved en synlig præventiv indsats, men vi fortsætter, udtaler afdelingsleder Lars Klamer, Skat København.

Skat fortsætter bekæmpelsen af misbruget gennem en markant indsats og hurtige reaktioner i forhold til ulovlig kørsel med udenlandsk indregistrerede køretøjer. Samarbejdet med andre myndigheder, kommunale parkeringsselskaber mv. styrkes i bekæmpelsen af afgiftssnyderiet.

De fælles aktioner fortsætter over hele landet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post To danske soldater dræbt i Afghanistan
Next post Regeringen straffer privatskolerne