Vandforurening i Århus Midtby: 20.000 skal koge vandet

Embedslægen anbefaler beboerne i et område nord for Vennelyst Boulevard / Kaserneboulevarden til syd for Ringgaden og fra Frydenlund i vest til Århus Bugten i øst, at koge vandet.

En vandprøve fra ledningsnettet har vist E-coli-bakterier, der kan stamme fra afføring.

Da der altså er risiko for forurening af drikkevandet, anbefaler embedslæge Helene Bavnhøj Hansen, at beboerne i det berørte område tager deres forholdsregler.

– Folk i området anbefales at koge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. To minutters kogning dræber eventuelle bakterier i vandet. Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel tøjvask, kogning af kartofler og lignende, siger Hele Bavnhøj Hansen.

Leder efter kilden
Århus Vand, der står for vandlevarancerne i Danmarks næststørste by, leder efter kilden til bakterierne.

– Vi har i Århus Vand indledt en intensiv jagt på eventuelle kilder til forureningen, men det er endnu for tidligt at sige noget om årsagen til forureningen. Jeg lover, at vi vil holde borgerne og medierne løbende orienterede om situationen, siger direktør i Århus Vand, Lars Schrøder.

Den 23. august får Århus Vand resultatet af en række nye vandprøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post 19-årig bortført og voldtaget
Next post Masser af madoplevelser i weekenden