Viden skal forbedre børn og unges læring i folkeskolen

En lang række parter omkring folkeskolen har dannet et nyt formidlingskonsortium. Målet er at udnytte anerkendt forskning mere systematisk i folkeskolen, så skolens praksis går fra ”at synes” til ”at vide”.

Formidlingskonsortiet ”Viden i spil” vil følge folkeskolens aktuelle udfordringer og udviklingsretning. Ud fra det vil konsortiet prioritere og formidle viden fra forskning og undersøgelser til politikere, forvaltninger og skoler. Konsortiet vil desuden pege på behov for ny forskning, som hjælper til at løse udfordringerne. Endelig vil konsortiet pege på nye veje i efteruddannelse af lærere og pædagoger. Disse nye veje skal findes i et samarbejde mellem professionshøjskoler, forskningsinstitutioner, kommuner og skoler.

Forstærket indsats nødvendig
Konsortiet mener, at der er behov for et paradigmeskift i skolens praksis, Der skal en forstærket indsats til, hvis viden fra forskning skal anvendes i praksis. Det er nødvendigt, at:

1. viden omsættes i praksis
2. politikere og praktikere efterspørger viden
3. praksis og forskning er i tættere samspil
4. viden anvendes strategisk
5. efteruddannelse sker i praksis og kombineres med viden fra forskning.

AKF’s forskning skal anvendes
AKF, Anvendt KommunalForskning, er med i konsortiet sammen med en lang række andre parter. – AKF’s ambition er, at vores forskning videst mulig bliver anvendt til at sikre børn og unges vilkår og læring. Derfor søger vi at levere forskning af høj nyhedsværdi og kvalitet, hvor anvendelse er tænkt ind allerede ved planlægningen af forskningen, siger Hans Hummelgaard, vicedirektør i AKF.

Mange parter er med
Udover AKF er parterne i formidlingskonsortiet ”Viden i spil”: Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Skolelederne, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre, Professionshøjskolernes Rektorforsamling, Det Nationale Center for Velfærdsforskning, SFI, Danmarks Pædagogiske Universitet samt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Tine vil tæmme tsunamier
Next post Fem danske soldater såret i Afghanistan