Handleplan skal knække danskernes gæld

Skatteminister Troels Lund Poulsen lancerede i går en handleplan for inddrivelse, der i 2011 skal resultere i et fald i gælden til det offentlige.

Underholdsbidrag til børn udgør den helt store gældspost til kommunerne. Cirka70 procent af borgernes gæld til kommunerne udgøres af disse bidrag. Det skal ministerens nye plan for inddrivelse nu sætte en effektiv stopper for.

– Jeg vil ikke finde mig i, at man bliver belønnet for ikke at tage sig af sine børn, og derfor lukker vi for adgangen til at opnå fradrag for bidrag, der aldrig bliver betalt, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Systemet er i dag skruet således sammen, at kommunerne giver typisk fædre ekstra kontanthjælp for at kunne betale bidrag. Betaler fædrene ikke, lægger staten pengene ud for fædrene. Samtidig er der givet fradrag for bidraget i deres forskudsopgørelse. Fædrene ender derfor i dag med både en gæld for bidrag – og en skattegæld. Fra 2011 lukker SKAT for adgangen til at opnå fradrag for børnebidrag, som ikke bliver betalt.

Ingen børnecheck
Danskere, som ikke betaler for daginstitution, kan fremover vente sig færre eller ingen børnepenge. Fra den 1. januar 2011 udvides muligheden for at modregne gæld for børnepasning i børnechecken fra 50 til 100 procent.

Gæld fra p-afgifter, DSB-bøder og licens skal fremover kunne fratrækkes med en procentdel af lønnen, uanset hvad man i forvejen skylder, og uanset om man tilhører gruppen af lavindkomstskyldnere. Dog vil niveauet tage hensyn til, hvad skyldneren økonomisk kan magte.

– Kommunerne har længe været efter regeringen for ikke at gå hårdt nok til værks overfor de skyldnere, som har råd til at betale. Nu smider vi fløjshandskerne og siger: Har man råd til at køre bil, har man også råd til p-afgift. Vores velfærdssamfund tilbyder fripladser i daginstitutionerne til lavindkomstgrupperne, men bygger jo på, at dem, som har råd, betaler regningen, siger Troels Lund Poulsen.

SKAT lægger desuden op til at nedsætte grænsen for, hvornår man kan indberettte gæld til RKI fra 7.500 kroner til 1.000 kroner. Desuden vil offentlig gæld fremover fremgå af skattemappen, så bankerne nemmere kan danne sig et overblik over borgernes økonomiske formåenhed – og grad af ansvarlighed.

150 ekstra mand
En anden vigtig del af handleplanen er et større oprydningsarbejde kaldet “Operation Rent Bord”.

– Med Operation Rent Bord sætter vi resten af året 150 ekstra medarbejdere af til at få ryddet op i restancerne. Det vil for det første betyde, at flere skyldnere vil begynde at afvikle deres gæld, men det vil også betyde, at vi i større omfang efter vurdering vil begynde at afskrive den del af restancerne, hvor der ikke er nogen penge at hente. Vi ved allerede nu, at vi også vil støde på sager, som er forældede, uden SKAT har fået kigget på dem. Det er ikke godt nok, men med denne operation får vi ryddet op i bunkerne, siger Troels Lund Poulsen.

Fra 2011 skal de 150 ekstra medarbejdere hjælpe med at få afviklet navnlig virksomhedsrestancerne. De ekstra medarbejdere skal i særlige projekter træde ind på områder, hvor det halter lidt.

– Vi arbejder blandt andet med ideer om rejsehold af erfarne erhvervsfogeder, som kan rejse rundt i landet og kradse penge ind, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Endelig vil der blive arbejdet på nye måltal for Skatteministeriets restanceinddrivelse, som i højere grad måler på, hvor gode SKAT er til deres arbejde, og som giver et mere reelt billede af indsatsen. Måltallene skal tage udgangspunkt i, hvor mange restancer SKAT reelt har mulighed for at kunne hente. En stor del af restancerne dækker over gæld hos mennesker, der har så få penge, at SKAT slet ikke må inddrive hos dem.

One thought on “Handleplan skal knække danskernes gæld

 1. Hr. Troels Lund Poulsen og Venstre

  Den fremgangsmåde og de represalier De, jfr. TV/Radio og øvrige presse foreslår ser ud til at kunne indføre
  ” gældsfængslet” igen. Hvis en gæld på blot kr. 1.000,00 kan medføre at man kommer i et kreditregister, bankerne er begyndt at støtte. Vi kan være enige i, at store skyldnere
  ( professionelle) ikke skal kunne fortsætte. Men mindrebemidlede, der måske uforskyldt kommer i klemme ??.
  Der er mange mennesker der ikke ved, hvordan de skal reagere – tænk på kampen om uberettigede P- Bøder ( se FDM) – Jeg kan forsikre, at hvis den holdning, som Deres udtalelser og pressens referater, giver udtryk for,er Deres/ Venstre,s politik – så beklager jeg meget – at jeg ikke længere
  kan støtte en sådan regering.

  M.v.h.
  Poul L. Mortensen
  årg. 1942

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Fokus på Hovedstaden som en attraktiv metropol
Next post FDIM skaber retningslinjer for lejeboligportaler