15 procent af alle danske børn og unge er udsatte

Næsten alle små børn har det godt, men med alderen stiger risikoen for at blive udsat eller marginaliseret. Det viser ny stor undersøgelse fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om de 3-19-årige i Danmark.

Ny undersøgelse viser at der blandt de ældste piger er mange, som har indadvendte og depressive symptomer. Arkiv foto: Sanja Gjenero.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om danske børn og unges velfærd og trivsel i al almindelighed på en række områder som materiel velfærd, sociale relationer, livsstil, helbred og fritid og andre. Og derefter at identificere hvilke børn og unge, som har det vanskeligt.

Undersøgelsen ser både på forholdene hos 6267 børn og unge gennem spørgeskemaer og gennem registerdata for alle mellem 3 og 19 år. Det overordnede resultat er, at 15 procent af de danske børn og unge har det svært på så mange af de nævnte områder, at de kan karakteriseres som udsatte. Men der er store udsving inden for de forskellige aldersgrupper.

Der bliver passet på de små
Det starter godt for de allerfleste børn. I de første år har de fleste børn et godt helbred, de trives i daginstitution, de har gode kost- og motionsvaner. Ved skolestart er de glade for at gå i skole og synes selv, at de klarer sig godt. De 11-årige er generelt glade ved livet.

Sårbare piger og vilde drenge
Men i teenagealderen bliver livet mere risikabelt. Undersøgelsen viser, at både piger og drenge får det sværere men på meget forskellige måder. Blandt de ældste piger er der temmelig mange, der har indadvendte og depressive symptomer. 21 procent af de 19-årige piger svarer, at de har haft en psykisk lidelse. Drengene ryger og drikker mere end de jævnaldrende piger, spiser usundere og er mere udsatte i nattelivet.

De fleste føler sig elsket
Danske børn og unge har det godt med deres familier. De allerfleste føler sig elsket, og de lever et familieliv med fred og harmoni. Forældrene betyder meget, og de har mange kammerater.

Børn med anden baggrund end dansk særligt udsatte
Når det gælder materiel og boligmæssig velfærd, har etniske børn og unge mar-kant dårligere opvækstvilkår. Derudover får etniske børn sjældnere støtte til lektier derhjemme, og de deltager sjældnere i organiserede fritidstilbud.

Kernefamilien beskytter
Børn og unge, der ikke lever i kernefamilier, har højere risiko for at være udsatte. Det skyldes blandt andet, at enlige forsørgere typisk har færre ressourcer. Det ser også ud, som om kernefamilien beskytter i forhold til risikofyldt adfærd blandt unge. Fx pjækker børn og unge, der kommer fra brudte hjem, mere og tidligere end jævnaldrende, der bor i kernefamilier. Undersøgelsen kan derimod ikke finde belæg for, at sammenbragte familier sænker risiko for at være udsat.

De 19-årige udeboende har det svært
Cirka hver femte 19-årige bor for sig selv, og de har det ikke nemt. Hver tredje er marginaliseret ifølge undersøgelsens definitioner. De har ikke særlig mange penge, de bor dårligt, drikker for meget og rører sig for lidt. En del af dem er ikke i gang med en uddannelse.

Rygning smitter
Unge ryger oftere, hvis omgangskredsen ryger. Hvis fx mor ryger, er der 28 procent af de 15-årige, der ryger. Hvis mor ikke ryger, er tallet 8 procent. Hvis bedste ven eller veninde ryger, er andelen af de 15-årige rygere 40 procent. Hvis de ikke ryger, er andelen af rygere kun 3 procent. Venner og kærestes rygevaner betyder mest, mens fars vaner betyder mindst.

Det kniber med tandbørstningen
De fleste børn bliver opdraget til at børste tænder om morgenen og inden sengetid. Men en femtedel af de børn og unge, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, børster kun tænder én gang om dagen. I 15-års-alderen er der 7 procent, der ikke børster tænder hver dag.

Med internationale øjne
I et internationalt perspektiv er den danske børnevelfærd i top. Det skyldes især, at danske børn vokser op under gode materielle rammer. På andre områder er billedet mere broget – fx i forhold i livsstil og personlig trivsel. Men undersøgelsen bekræfter, at i sammenligning med andre lande har danske børn og unge det generelt godt.

One thought on “15 procent af alle danske børn og unge er udsatte

  1. Benyt evt. youtube.com/user/SFIvideo for at høre forskningsleder fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Mai Heidi Ottesen, fortælle om ovennævnte ubdersøgelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Transportministeren misbruger ombudsmanden
Next post Royal kunst på ARoS