Arbejdsdirektoratet bliver nedlagt

Arbejdsdirektoratet, der blandt andet holder øje med a-kasserne, bliver nedlagt for at spare penge. To andre styrelser overtager opgaverne.

Som lyn fra en klar himmel kommer det nu frem, at Arbejdsdirektoratet bliver nedlagt. Direktoratets opgaver bliver flyttet over i henholdsvis Personalestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen.

Nedlæggelsen sker som et led i en større effektiviseringsplan i Beskæftigelsesministeriet, hvor man skal reducere ministeriets driftsudgifter med 90 millioner kroner over de kommende tre år.

– Vi vil kunne spare i størrelsesordenen ti millioner kroner om året i driftsudgifter ved at flytte Arbejdsdirektoratets opgaver til de to andre styrelser, siger departementschef Bo Smith.

Direktoratet fører blandt andet tilsyn med a-kassernes og kommunernes administration af forsørgelsesydelser og tager sig også af eventuelle klager over a-kassernes afgørelser. Tilsynsopgaven lander nu i Pensionsstyrelsen, mens klageområdet flyttes til Arbejdsskadestyrelsen.

Bo Smith understreger, at det ikke handler om, hvordan Arbejdsdirektoratet har løst sin opgave. Det er alene en effektiviseringsøvelse, hvor man kan reducere driftsudgifterne. Konsekvensen for a-kasserne vil alene være, at de nu skal henvende sig to forskellige steder i det daglige alt efter emnet.

Personalet i Arbejdsdirektoratet blev informeret om nedlæggelsen torsdag, men først i løbet af den næste måneds tid, vil Bo Smith kunne sige, hvor mange medarbejdere der mister deres job. Det ledelsesmæssige ansvar for opgaverne er flyttet med øjeblikkelig virkning, mens medarbejderne flytter i to omgange. De medarbejdere, der har med klagesager at gøre, rykker allerede i november, mens de, der skal med over i Pensionsstyrelsen, først rykker om et halvt års tid.

I AK Samvirke, der er paraplyorganisation for landets a-kasser, er man ikke blevet informeret om nedlæggelsen, og det har skabt forvirring om, hvad det betyder for a-kassernes arbejde.

– Vi undrer os over, at man mod sædvane ikke har informeret om det her. Vi er lettere forvirrede, og vi efterspørger noget information om ansvarsområderne fremover, siger direktør i AK Samvirke Verner Sand Kirk.

Bo Smith lover, at man nu vil tage et møde med AK Samvirke og orientere om de nye forhold.

– Når AK Samvirke først får det at vide nu, har de fået det at vide samtidig med medarbejderne i Arbejdsdirektoratet, fortæller Bo Smith.

Direktøren i Arbejdsdirektoratet, Jesper Hartvig Pedersen, skal tiltræde en stilling som vicedirektør i Arbejdsskadestyrelsen, som altså er en af de to styrelser, der overtager direktoratets opgaver. Det er endnu ikke lykkes at få en kommentar fra Jesper Hartvig Pedersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Andelshaverne fordobler deres investering i Arla
Next post Selvvælgerjulegaver er årets firmahit