Byggeriet har tabt 40.000 arbejdspladser

På bare fire år er beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed faldet med 40.000 arbejdere, funktionærer og mestre, og der er udsigt til et yderligere fald i 2011.

Dansk Byggeri har dykket lidt i beskæftigelsestallene fra Danmarks Statistik, som fortæller, at der i dag er beskæftiget 10.500 færre ved bygge- og anlægsvirksomhed end på samme tid sidste år. Sidste år var faldet fra august 2008 til august 2009 på ikke mindre end 22.700.

Byggeriet har altså på to år tabt 33.200 arbejdspladser, som kan lægges oven i de 6.600 arbejdspladser, som gik tabt fra 2006-2008.

– Vi har altså tabt 39.800 arbejdspladser fra august 2006 til august 2010, og det er en tilbagegang på 22 procent, fortæller seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

Han slår samtidig fast, at selv om bygge- og anlægsinvesteringerne traditionelt svinger over tiden, bør politikerne være opmærksomme på de store udfordringer, som udsvingene i aktiviteten indebærer for de private bygge- og anlægsvirksomheder.

Fra august 2004 til august 2006 udvidede bygge- og anlægsvirksomhederne produktionen i et sådant omfang, at antallet af arbejdspladser voksede med 26.000. Siden har virksomhederne indskrænket produktionen, så ikke mindre end 40.000 arbejdspladser er gået tabt.

– Det nuværende niveau for beskæftigelsen er dermed 9 procent lavere end i 2004, hvor konjunkturopsvinget satte ind. Og det er gået værst ud over nybyggeriet, hvor beskæftigelsen er faldet med 38 procent siden august 2006, mens beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse er faldet med 23 procent. Bedre ser det ud for beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed, som kun er faldet med 7 procent, pointerer Finn Bo Frandsen.

I Dansk Byggeri er der skærpet opmærksomhed på en usædvanlig hård konkurrence blandt virksomhederne, som betyder, at tilbudspriserne er meget lave, og det er bygherrerne naturligvis opmærksomme på.

– Det kan vi så håbe på vil føre til mere gang i bygge- og anlægsaktiviteten, siger Finn Bo Frandsen.

I august 2010 var der ifølge Danmarks Statistik 144.600 beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed, og når man tager høje for sæsonudsving, så var der tale om det samme niveau som i maj.

I Dansk Byggeri tør man endnu ikke tro på, at vi har nået bundet af lavkonjunkturen, da der er udsigt til at markant fald i de offentlige investeringer i 2011, og både boligbyggeriet og erhvervsbyggeriet vil ifølge Dansk Byggeris konjunkturvurderinger fortsat ligge på et meget lavt niveau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dyrenes Beskyttelse forlader arbejdsgruppe i protest
Next post Budget 2011: Farvelfærd