DSB skal afskedige ca. 140 administrative medarbejdere

For ca. to år siden fyrede DSB 200 administrative medarbejdre – nu skal der fyres yderligere ca. 140 ansatte.

DSB har de seneste tre år med strategi-programmet Sporskifte 2010 lanceret en række tiltag for at fastholde og forbedre kvaliteten til DSB’s kunder.

DSB har efter drøftelser i hovedsamarbejdsudvalget besluttet at igangsætte en effektivisering af administrationen og støttefunktionerne. Det sker dels for at gøre virksomheden endnu mere konkurrencedygtig, dels for at skabe råderum til at videreføre linjen fra Sporskifte 2010 med at prioritere kundevendte indsatser.

Reducerer omkostningerne ved at fyre medarbejdere
– Med Sporskifte 2010 har vi med succes styrket vores fokus på kunderne og dermed vores kerneydelse. Men vi ønsker at forbedre kvaliteten yderligere, så vi fortsat er konkurrencedygtige. Det koster penge, og de kan kun findes ved at reducere omkostningerne andre steder i vores virksomhed. Derfor er vi desværre nødt til at sige farvel til omkring 140 administrative medarbejdere, siger DSB’s administrerende direktør Søren Eriksen.

Af de ca. 140 medarbejdere afskediges ca. 40 medarbejdere som følge af, at DSB etablerer et nyt vedligeholdelsesselskab per 1. januar 2011, hvor de nuværende enheder slås sammen.

I forbindelse med en effektiviseringsrunde for omtrent to år siden afskedigede DSB ca. 200 administrative medarbejdere. Men det er nødvendigt med en yderligere besparelse for fortsat at kunne udvikle de kundevendte tiltag.

– Det er meget vigtigt for mig, at dette sker i en tæt og gensidig dialog med de faglige repræsentanter, fremhæver Søren Eriksen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Hver 6. skolelev tror, at psoriasis smitter
Next post Fisker afsløret i at fiske ulovligt – får tilladelsen inddraget som straf