Dyrenes Beskyttelse forlader arbejdsgruppe i protest

Dyrenes Beskyttelse og DOSO, som tilsammen repræsenterer det samlede dyreværn i Danmark, forlader i protest Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin.

Arbejdsgruppen, der er nedsat for at forbedre velfærden for de ca. 27 millioner svin, der hvert år produceres, har udviklet sig til at arbejde for det stik modsatte.

– Vi kan ikke være med til at legitimere ulovligheder. At sidde i en arbejdsgruppe,der skal arbejde for at forbedre velfærden for svin, men ender med at foreslå forringelser, er bizart, siger direktør for Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis.

– Selvom det i dag ikke er lovligt rutinemæssigt at klippe halen af grise, så er det 99% af grisene, der kuperes. Det tyder i høj grad på en systematisk og rutinemæssig halekupering. Men frem for at følge kommissoriet og foreslå forbedringer, der imødegår den stress, som får grisene til at bide hinanden, så har flertallet i arbejdsgruppen valgt at symptombehandle og lovliggøre en stor del af halekuperingen.

– Det er ganske simpelt uacceptabelt set fra et dyrevelfærdssynspunkt, og det kan Dyrenes Beskyttelse naturligvis ikke lægge navn til. Derfor bliver vi nødt til at træde ud af arbejdsgruppen. Vi vil have, at man skrider ind over for de landmænd, der rutinemæssigt klipper halen af deres grise, for det er ulovligt!, fortsætter Britta Riis

I dag skal enhver svineproducent, der halekuperer sine grise, dokumentere, at der er problemer med halebid, før der må halekuperes. Der skal således være en god grund til at klippe halen uden bedøvelse.

I det seneste rapportudkast fra Arbejdsgruppen om hold af svin anbefaler man at legitimere en praksis, hvor grise til såkaldt “ukendte aftagere” kan halekuperes, uden at den hidtil krævede dokumentation for problemer med halebid foreligger. Hermed vil man lovliggøre rutinemæssig halekupering af over halvdelen af de danske grise.

Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin blev nedsat i 2007 som følge af omfattende offentlig og politisk debat om svins ringe forhold i produktionen. Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen vurdere forholdene i svineproduktionen og komme med eventuelle forslag til lovgivningen, der kan forbedre de dyrevelfærdsmæssige forhold.

– Arbejdet i arbejdsgruppen har været tre et halvt år i strid modvind i forhold til at komme igennem med videnskabeligt velunderbyggede argumenter for at forbedre dyrevelfærden. Og når der nu lægges op til deciderede forringelser, må vi melde fra, fortæller Dyrlæge Birgitte Damm fra Dyrenes Beskyttelse, som har repræsenteret Dyrenes Beskyttelse i arbejdsgruppen.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten fra Arbejdsgruppen om hold af svin, udsender Dyrenes Beskyttelse sin egen rapport om forholdene i svineproduktionen. Rapporten forventes at udkomme inden udgangen af 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Fedmeskat giver dårlig mad
Next post Byggeriet har tabt 40.000 arbejdspladser