Færre skadelige kemikalier i Nordsøen

De danske olieoperatører har nedbragt forureningen af Nordsøen, viser en ny statusrapport fra Miljøstyrelsen.

Rapporten viser, at danske olieoperatører i 2009 på mange områder er blandt de bedste til at begrænse miljøpåvirkningerne. Det gælder blandt andet i forhold til brugen af kemikalier i produktionen, hvor det nu for første gang er lykkedes operatørerne stort set at udfase udledningen af de mest skadelige kemikalier – de såkaldte sorte og røde kemikalier.

– Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at vores olieoperatører tager ansvar for miljøet. Specielt er det glædeligt, at det er lykkedes enten helt at udfase eller nedbringe brugen af de mest skadelige kemikalier. Danmark opfylder dermed klart de internationale mål på området flere år før det er påkrævet. Det viser, at arbejdet med handlingsplanerne giver resultater, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Miljøstyrelsen og oliebranchens fokus på kemikalieudledningen har stort set sat en stopper for udledningen af de skadelige ”sorte” og ”røde” kemikalier til Nordsøen. Ifølge internationale aftaler skal udledningen af de to typer kemikalier senest være udfaset i år 2017. Der bliver stadig udledt mange ”gule” kemikalier, som er bedre end sorte og røde kemikalier, men på længere sigt bør endnu flere kemikalier erstattes med ”grønne” kemikalier, der har ingen eller kun meget begrænset skadelig effekt på miljøet.

Rapporten viser også, at branchen stadig skal forbedre indsatsen for at undgå olieudledning fra produktionen. Olie-operatørerne har endnu ikke opfyldt de internationale mål, der skulle have været opfyldt i 2006. Tallene for 2009 i statusrapporten viser dog, at vi er på rette vej. Oliebranchen har i samarbejde med Miljøministeriet fastsat, at dette mål skal være opfyldt inden udgangen af 2010.

– På mange områder er oliebranchen på vej i den rigtige retning. Det viser rapporten. Vi har dog stadig et problem med olieudledningen fra produktionsvand, som er for høj. Operatørerne investerer betydelige beløb i ny teknologi, og det er min klare forventning, at vi også opfylder dette mål, når vi til næste år får data ind for 2010. Det er vigtigt for Danmark ikke at være bagud på dette punkt i forhold til de internationale målsætninger og i forhold til de øvrige Nordsø-lande, siger Karen Ellemann.

Statusrapporten viser, at man i Danmark i forhold til de øvrige Nordsø-lande udsender mere luftforurening end tidligere. Det drejer sig om kvælstofoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC). Miljøstyrelsen vil følge udviklingen tæt. Der er i den nuværende handlingsplan opstillet målsætninger for VOC, som skal være opfyldt inden udgangen af 2010.

– Vi er kommet langt med kemikalierne. Vi skal være lige så gode på luftområdet. Det er derfor bekymrende, at forureningen med kvælstofoxider er steget. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen om i samarbejde med olieoperatørerne at finde årsagerne til stigningen og lægge en plan for, hvordan man nedbringer luftforureningen fremover, siger Karen Ellemann.

Siden 2005 har Miljøministeriet lavet handlingsplaner sammen med olievirksomhederne for at nedbringe forureningen ved olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Samarbejdet fokuserer især på at nedbringe tre typer af forurening: Olieudledning, kemikalieudledning og luftforurening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Ny prognose: Antallet af dårlige betalere når nye højder
Next post Ikke alle bagere havde rent mel i posen