Regeringen accepterer kommunernes skattestigninger

Finansminister Claus Hjort Frederiksen finder kommunernes resultater for acceptable. Foto: Stig Stasig.

Landets kommuner har nu vedtaget budgetter for 2011 og resultatet er, at kommunerne tilsammen budgetterer med skattestigninger på 330 mio. kr.
Det er 30 mio. kr. mere end den aftalte ramme mellem regeringen og KL. Det samlede kommunale skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift på erhvervsejendomme forventes at udgøre 225 mia. kr. i 2011.

Regeringen meddelte tidligere på ugen, at man anerkender at kommunerne har ydet en stor indsats for at holde den samlede skattestigning inden for det aftalte. Kommunerne er nået så tæt på mål, at regeringen har besluttet, at den kommunale skattestigning i 2011 ikke skal være omfattet af lovens bestemmelser om en nedsættelse af bloktilskuddet ved en forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning.

En væsentligt del af skattestigningerne sker i kommuner, der tidligere har nedsat skatten og derfor er friholdt for individuel modregning.

For at skatten skal være uændret samlet set for borgerne oplyser regeringen, at man vil tage initiativer til at sænke skatten til staten.

Nu afventer regeringen inberetninger fra kommunerne af resultatet af budgetlægningen vedrørende serviceudgifterne, hvorefter det vil blive vurderet, om budgetterne samlet flugter med aftalen.

Regeringen og KL har aftalt at mødes i november, når der foreligger en foreløbig opgørelse af resultatet af budgetlægningen.

– Jeg vil gerne kvittere for den indsats, som KL og kommunerne i fællesskab har ydet for at leve op til økonomiaftalen med regeringen. Kommunerne er nået så tæt på mål i forhold til skatterne, at regeringen vurderer, at resultatet er inden for det acceptable, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:

– Regeringen og KL mødes inden for den nærmeste tid, når der foreligger et samlet foreløbigt resultat for budgetlægningen. Her vil regeringen understrege vores klare forventning om, at kommunerne også strammer op på udgiftsstyringen, og at budgetter og regnskaber lever op til aftalerne, så tidligere års markante overforbrug ikke gentages.

Fakta
Det indgår i økonomiaftalen for 2011, at et mindre antal kommuner i en vanskelig økonomisk situation skal have mulighed for at hæve den kommunale skat med 300 mio. kr. Efter ansøgning til indenrigs- og sundhedsministeriet har 12 kommuner fået lov til at hæve skatten inden for den aftalte ramme.

I henhold til gældende lov nedsættes kommunernes bloktilskud med det beløb, hvormed de kommunale skattestigninger overstiger den skatteramme, som fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

I den kommende tid skal kommunerne indberette budgetoplysninger vedrørende service- og anlægsudgifter for 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post To indvandrerkvinder ramt af skud i Malmø
Next post Kvinder tømmer smykkeskrinet