Ældre skal have online omsorg

Hele landet: En touch-skærm og et videokamera kan blive nye elementer i fremtidens ældrepleje. It-virksomheden KMD har sammen med fire kommuner fået tilsagn om at igangsætte et forsøg, hvor ældre borgere får en række omsorgsydelser leveret via videokontakt over internettet frem for ved fysiske besøg.

IT virksomheden har udviklet et system, hvor de ældre får omsorgsydelser via en tv-skærm. Foto: KMD

It-virksomheden KMD har udviklet en it-løsning, der vil gøre det muligt at omlægge en del af omsorgsydelserne til videokontakt over internettet. Sammen med kommunerne Aabenraa, Greve, Kerteminde og Aalborg igangsætter KMD efter nytår et forsøg med de nye løsninger. Projektet er netop blevet støttet af den såkaldte ABT-fond.

Baggrunden for den nye teknolog er bl.a. at kommunernes ansatte bruger megen tid og ressourcer på simpel transport til og fra de ældre. Det medfører mindre tid til den enkelte borger. Den nye digitale løsning kan være med til både at give bedre service til borgerne og frigøre ressourcer i kommunerne.

Online kontakt kan forbedre service
Løsningen er en online portal, hvor de ældre borgere via en touch-skærm og et videokamera kan se og tale med kommunens ansatte såvel som familie og venner. Udgangspunktet er, at 15-20 omsorgsydelser inden for hjemmepleje og genoptræning, som i dag leveres i borgerens hjem, kan leveres digitalt. De ydelsestyper som helt eller delvis kan leveres som digital ydelse er bl.a.:

Rådgivning fra hjemmehjælpen og hjemmeplejen, genoptræning, påmindelser, informationsmaterialer om madplaner, kostplaner, arrangementer og forsinkelser, til- og frameldinger til madservice, kørsel og kommunale arrangementer. Indberetning af helbredsmålinger, nødopkaldskontakt, aftalt overvågning m.v.

– Ambitionen med Online Omsorg er at øge borgernes tryghed, sundhed og livskvalitet samtidig med, at kommunerne og andre sundhedsaktører ændrer arbejdsgange og sparer ressourcer, siger administrerende direktør i KMD, Lars Monrad-Gylling. Og fortsætter;

– Online omsorg er en it-løsning, der tager udgangspunkt i, at ansigt-til-ansigt-tid ikke altid behøver at være fysisk. Vi tror på, at den hurtige og nemme kontakt kan være med til, at borgeren kan blive mere selvhjulpen, modtage hurtigere og mere kvalificeret rådgivning samt opnå større tryghed og mindre ensomhed, forklarer Lars Monrad-Gylling.

Digitalisering af velfærdsområderne
Den offentlige sektor er i gang med på flere områder at effektivisere. Sammensættes det med den ændrede demografi, står kommunerne over for udfordringer på velfærdsområderne.

– Det offentlige har gennem en lang årrække med succes digitaliseret store dele af det administrative område, men der er store gevinster at hente ved også i videre omfang at digitalisere velfærdsområderne, såsom omsorgsområdet, skoleområdet og sundhedsområdet, forklarer Lars Monrad-Gylling.

Han forudser, at vi står over for helt nye måder at gøre tingene på.

– Velfærdsdiskussionen har traditionelt gået meget på, hvordan kagen skal fordeles, men vi tror på, at teknologi kan være med til at effektivisere samtidig med, at borgerne oplever et forbedret serviceniveau. Og vi ser da også en tendens til, at det offentlige for alvor er ved at få øjnene op for den såkaldte velfærdteknologi, siger Lars Monrad-Gylling.

Besparelsespotentialet
Med de ydelser, der er indeholdt i forsøgsprojektet Online Omsorg, kan der på landsplan frigøres ressourcer svarende til 470 fuldtidsstillinger. Det svarer til, at der frigøres 186 millioner årligt på landsplan. Hertil kommer besparelser til biler, benzin mv. Forsøgsprojektet dækker 1,7 % af de fysiske besøg, der foretages i dag. Men KMD vurderer, at potentialet i en fuld udrulning kan dække mindst 10 % af de omsorgsbesøg, der foretages i danske kommuner. Projektet lægger dermed op til, at borgerne fortsat skal have fysiske besøg fra kommunerne, og det er ikke tanken, at de svageste grupper skal inddrages i Online Omsorg.

På længere sigt kan brugen af Online Omsorg naturligt udvides til områder som psykiatri, forebyggelse, monitorering af kronikere, kostrådgivning, fødselsforberedelse og sundhedspleje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Slut med kaos af mobilopladere
Next post Rod med fakturaer koster grønthandler retten til at drive virksomhed