10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet. Puljen er etableret som et led i aftalen om finansloven for 2010.

1 mio. kr. går til formidling og istandsættelse af mindesmærket ved Lyndanisse, hvor Dannebrog efter sagnet faldt ned fra himlen. Her landsatte Valdemar 2. Sejr i 1219 sin hær under det korstog, hvor han erobrede Estland som kulminationen på den danske indflydelse i Østersøområdet.

0,5 mio. kr. skal bruges til istandsættelse af kirkegården i den nordfranske by Braine. Kirkegården blev anlagt i dansk stil i 1924 til minde om de ca. 5.500 dansksindede sønderjyder, der under 1. Verdenskrig faldt i påtvungen tysk tjeneste.

0,5 mio. kr. bruges til istandsættelse af mindesmærket i Sainte-Marie-du-Mont for de ca. 800 danske søfolk, der gjorde allieret tjeneste på D-dag den 6. juni 1944

På de tidligere Dansk-Vestindiske Øer og i Paris skal der istandsættes danske grave for 4 mio. kr.

Og så er der afsat 4 mio. kr. til arkivalier fra og om de tidligere Dansk-Vestindiske Øer. Arkivalierne skal digitaliseres og gøres tilgængelige på nettet til gavn for forskere og historieinteresserede, både i Danmark og på øerne.

– Nødvendigheden af at bevare og formidle de danske kulturminder i udlandet er indlysende. Det er Danmarkshistorien i alle dens facetter, fra Det Caribiske Hav til Den Engelske Kanal, denne bevilling sikrer for fremtiden. Lige fra arkivalier, der fortæller om danskere, der blev rige som slavehandlere i Vestindien, til et mindesmærke for danskere, der vovede livet for Europas frihed på D-dagen i 1944. Det er erindringer og erfaringer, ofte dyrekøbte, vi under ingen omstændigheder kan undvære, siger kulturminister Per Stig Møller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Færre unge går i solarium
Next post Sygeplejersker stormer ind i a-kassen