Golfklubber kan risikere momsregning

Efter en ny afgørelse fra Landsskatteretten risikerer golfklubber og idrætsforeninger en momsregning.

Hvis en momsfritaget golfklub eller anden idrætsforening ikke ejer det anlæg de anvender til deres sportsaktivitet, og lejen af anlægget vil afhænge af golfklubbens eller idrætsforeningens indkomst, risikerer klubben/idrætsforeningen at indtægter som eksempelvis green-fee, kontingenter og udleje af skabe til udstyr bliver momspligtige. Det har landsskatteretten fastslået i en kendelse.

En større momsregning kan være på vej til landets golf- og idrætsklubber, hvis de falder inden for de rammer som landsskatteretten har fastlagt. Landsskatteretten har nemlig i en kendelse fastslået, at et selskab, der ejede en golfbane havde betydelig indflydelse på golfklubbens forhold, således at golfklubbens formål ikke kunne adskilles fra selskabets kommercielle formål. Derfor blev golfklubbens salg af kontingenter til medlemmer og green-fee til ikke-medlemmer momspligtigt.

– Med Landsskatterettens kendelse er der risiko for, at flere sportsklubber vil blive anset for at udøve momspligtige aktiviteter. Det vil sige, at der skal betales moms af indtægter som indtil nu har været fritaget. Det kan have store konsekvenser for sportsklubbernes eksistensgrundlag og i værste fald betyde, at mange vil gå konkurs, fordi klubberne risikerer at skulle efterbetale moms for de seneste tre år, siger Benny Hjortkær Hansen, Partner i revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

Benny Hjortkær Hansen peger på, at idrætsforeninger, som har indgået lignende aftaler omkring leje af sportsanlæg bør gå disse aftaler efter i sømmene for at undgå momsmæssige ubehageligheder.
I den pågældende sag ejede golfklubben ikke det golfanlæg, som klubbens medlemmer kunne spille på. Det blev ejet af et selskab, som golfklubben betalte en leje til, der kunne variere, da lejen var afhængig af golfklubbens indtægter. Selskabet anvendte indtægten fra leje af banerne til vedligeholdelse og fornyelse af golfbanens anlæg.

– Klubben blev derfor anset for at blive drevet med gevinst for øje, hvorefter en række indtægter blev momspligtige, lyder det fra Benny Hjortkær Hansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Hver anden nydansker føler sig diskrimineret
Next post Billeder på chatforums kostede dyrt