Ingen rabat til skattesyndere i 2011

SKATs projekt Money Transfer tegner til at kunne afsløre langt flere ubeskattede indtægter og formuer skjult i udlandet end hidtil antaget. SKAT regner med et provenu mellem 1 og 4 milliarder kroner. Derfor har forligskredsen bag lovforslaget om skatte-amnesti i dag besluttet at udskyde lovforslaget og dermed amnestien for straf fra 2011 til 2012.

– Lige nu ser det ud til, at SKAT´s projekt Money Transfer bliver Danmarkshistoriens største skattesag. Alle de ubeskattede indtægter og formuer skjult i udlandet, som nu er ved at blive blotlagt af SKAT, ønsker vi ikke skal være omfattet af amnesti-ordningen. Borgere, som har snydt vores fælles kasse, vil blive straffet efter de nuværende regler, som i de groveste tilfælde kan koste to gange skatten i bøde og otte års fængsel, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Lovforslaget om skatte-amnesti (straflempelsesordningen) skulle være trådt i kraft i 2011. Men alle forligspartierne har i lyset af, at SKAT har konstateret langt flere sager end oprindeligt antaget, besluttet at udskyde lovens ikrafttrædelse til 2012. Det betyder, at alle åbnede sager ville blive ført til dørs. SKATs særlige enhed, ØkoKrim, der står for projekt Money Transfer, anslår, at projektet vil føre til flere tusinde sager om skatteunddragelse.

Samtidig har skatteministeren garanteret forligskredsen, at SKAT har de nødvendige ressourcer.

– Jeg har lovet forligskredsen, at der ikke vil mangle hænder i SKAT til at afdække danskeres svindel med skatten via skattely, siger Troels Lund Poulsen.

Der er endnu for tidligt at give et endeligt bud på et provenu fra projektet. Desværre viste et lignende og langt mindre tiltag – projekt Credit Card – dog ganske mange ændringer i skatteansættelser og unddragelser. Samlet set resulterede projekt Credit Card i et provenu på ca. en halv milliard kroner.

Med erfaringerne fra projekt Credit card og med det nuværende overblik over de modtagne data fra bankerne, anslår SKAT projekt Money Tranfer til et provenu på et sted mellem 1-4 mia kr.. Hertil skal lægges den præventive og varige virkning, som for indeværende er vanskeligeat anslå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Unge fra sikret institution udgiver cd
Next post Kunststøttesystemet skal udredes