Nyt center skal forske i stamceller

Viden om stamceller er en vigtig nøgle til at forstå både kræft og sukkersyge. Dansk stamcelleforskning får nu et stort løft med etablering af Danish Stem Cell Center, DanStem på Københavns Universitet. Centeret har modtaget en samlet bevilling på i alt 415 millioner kr. Den internationalt anerkendte stamcelleprofessor Henrik Semb bliver leder af centret, der åbner i 2011.

Verden over bliver der i disse år investeret massivt i stamcelleforskning. Københavns Universitets nye stamcellecenter DanStem vil med godt 100 forskere styrke Danmarks og Øresundsregionens internationale position inden for stamcelleforskningen på områder som kræft og sukkersyge, hvor Københavns Universitet i forvejen har opbygget stærke forskningsmiljøer.

– DanStem vil rumme hele spektret af stamcelleforskning – fra man opdager og afdækker de mest basale molekylære mekanismer, til mekanismerne skal afprøves i kliniske forsøg på sygehusene. Det kan lade sig gøre, fordi Københavns Universitet i samarbejde med udenlandske forskere allerede har skabt betydelige styrkepositioner inden for grundforskning i kræft og sukkersyge. Det viser nødvendigheden af at opbygge samfundets vidensproduktion omkring stærk grundforskning, siger rektor Ralf Hemmingsen.

– Forskning i stamceller er et område med store fremtidsperspektiver. Derfor kan det kun glæde mig, at vi med en stor målrettet offentlig investering i stamcelleforskning kan være med til at bringe Danmark i første division. Bevillingen betyder også en markant styrkelse af forskeruddannelsen til gavn for både det offentlige og for de private virksomheder, udtaler videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen i en pressemeddelelse.

Forskningsfokus for DanStem
Det nye centers direktør professor Henrik Semb, der i dag leder Lund Stem Cell Center ved Lunds Universitet, ser store muligheder i kombinationen af forskning i kræft og sukkersyge:

– I det nye center får vi som forskere en enestående mulighed for at kombinere stamcelleforskningen inden for de to områder. På centret vil vi studere de basale mekanismer i stamceller og forsøge at udvikle stamceller til nye insulin-dannende beta-celler. Ligesom vi også vil have fokus på at identificere og karakterisere de særlige cancerstamceller, der kan være ophav til for eksempel brystkræft, forklarer den kommende centerleder professor Henrik Semb.

Bevillinger og samarbejde
DanStem bliver etableret på Københavns Universitet i samarbejde med blandt andet Rigshospitalet og en række internationale universiteter og virksomheder. Centret er delt i to sektioner. En for grundforskning, der er støttet af en donation på 350 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, og en sektion for strategisk forskning, der er støttet med 65 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF). Bevillingen fra DSF er resultatet af en satsning på stamcelleforskning, som et bredt flertal i Folketinget støtter. Rådet har i deres bedømmelse af ansøgerne til denne bevilling forudsat, at modtagerne skal være et konsortium, der samler international forskningsekspertise fra både offentlige og private institutioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Ulovlig slagter afsløret ved Borup
Next post Unge fra sikret institution udgiver cd